Our Network

Associazione Antigone
Associazione Antigone jest włoską organizacją pozarządową która ma za cel ochronę praw człowieka a skupia się na systemie karnym.
Belgijska Liga Praw Człowieka
Przez ponad sto lat, La Ligue des droits de l'Homme (Liga Praw Człowieka) walczyła z niesprawiedliwością i naruszeniami praw podstawowych we francuskojęzycznej części społeczeństwa Belgii.
Bułgarski Komitet Helsiński
Bułgarski Komitet Helsiński (BHC) jest niezależną organizacją pozarządową, mającą na celu ochronę praw człowieka, a założoną w Sofii w 1992 roku.
Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja
Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja (CMS - chorwacki skrót) to organizacja non-profit zrzeszającą obywateli, których misją jest propagowanie niestosowania przemocy, przestrzegania praw człowieka i wprowadzania zmian społecznych poprzez edukację, badania i aktywizm.


Estońskie Centrum Praw Człowieka
Estońskie Centrum Praw Człowieka jest niezależną, pozarządową organizacją stojącą na straży praw człowieka. EHRC zostało założone w grudniu 2009 roku i szybko stało się najbardziej znaną organizacją pozarządową zajmującą się prawami człowieka w Estonii.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce jest organizacją pozarządową utworzoną w 1989 roku, która skupia się na kwestiach związanych z prawami człowieka w kraju i regionie.
Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka
NJCM, czyli Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka), działa by promować i chronić prawa człowieka w Holandii.
Instytut Monitorowania Praw Człowieka
Instytut Monitorowania Praw Człowieka (HRMI) jest pozarządową organizacją non-profit zajmującą się rzecznictwem publicznym. Od momentu powstania w 2003 r. HRMI propaguje pełną zgodność krajowych przepisów i polityk z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka oraz pracuje nad tym, aby prawa te były realne i skuteczne w praktyce.

Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich
Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich (ICCL) jest głównym niezależnym starżnikiem praw człowieka w Irlandii.
Liga Praw Człowieka
Liga Praw Człowieka (LIGA) jest czeską organizacją pozarządowa zajmującą się szerzeniem praw człowieka i swobód pośród wszystkich mieszkańców Republiki Czeskiej.
Obrońcy Praw Obywatelskich
Obrońcy Praw Obywatelskich to organizacja ekspercka non-profit, zajmująca się prawami człowieka. Jej działania skupiają się na obronie praw obywatelskich i politycznych ludzi na całym świecie. Od ponad 30 lat wspieramy społeczeństwo obywatelskie i obrońców praw człowieka w krajach stosujących represje, lobbując na rzecz praw człowieka i wzmacniając pozycje lokalnych partnerów.
Rights International Spain
Rights International Spain (RIS) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zobowiązania rządu do ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Hiszpanii.
Society for Civil Rights
GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Society for Civil Rights) to berlińska organizacja non-profit, założona w 2015 roku.
Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński
Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński (APADOR-CH) jest organizacją pozarządową która stawia sobie za cel podnoszenie świadomości na temat kwestii związanych z prawami człowieka i promowanie standardów ich poszanowania w Rumunii i regionie.
The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies
Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies - to niezależna instytucja badawcza non-profit założona w 1991 roku w Lublanie w Słowenii przez ludzi, którzy wierzyli w pokojowe rozwiązywanie konfliktów, równość i poszanowanie standardów praw człowieka.VIA IURIS
VIA IURIS jest bezpartyjną organizacją non-profit, zarejestrowaną oficjalnie na Słowacji w 1997 roku jako stowarzyszenie obywatelskie. Jej główna siedziba znajduje się w Bańskiej Bystrzycy (Środkowa Słowacja), a biuro regionalne w Pezinku (Zachodnia Słowacja). Organizacja działa na poziomie krajowym.

VoxPublic
Stowarzyszenie powstało w 2016 roku i od tego czasu zajmuje się wzmacnianiem kompetencji rzeczniczych wśród francuskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw obywatelskich.
Węgierski Związek Swobód Obywatelskich
Węgierski Związek Swobód Obywatelskich (HCLU) jest organizacją pozarządową typu non-profit, stojącą na straży praw człowieka założoną w Budapeszcie w roku 1994.
Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód
Założona w 2014 roku Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód (CILD) poprzez tworzenie analiz politycznych, strategie medialne i edukacjępublicznąwspiera społeczeństwo obywatelskie w rozwiązywaniu najbardziej palących kwestii dotyczących praw człowieka, przez jakimi stojądziśpaństwa.
Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!