Liga Praw Człowieka

Liga Praw Człowieka (LIGA) jest czeską organizacją pozarządowa zajmującą się szerzeniem praw człowieka i swobód pośród wszystkich mieszkańców Republiki Czeskiej. W naszej pracy skupiamy się przede wszystkim na prawach osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, to znaczy dzieci, osób niepełnosprawnych, czy ofiar przemocy policyjnej. Naszym celem jest sprawiedliwe i wolne społeczeństwo zaangażowanych osób – dla wszystkich.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa LIGA

Strona FacebookowaLIGA

Kanał YoutubeLIGA

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!