Liga Praw Człowieka

Liga Praw Człowieka (LIGA) jest czeską organizacją pozarządowa zajmującą się szerzeniem praw człowieka i swobód pośród wszystkich mieszkańców Republiki Czeskiej. W naszej pracy skupiamy się przede wszystkim na prawach osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, to znaczy dzieci, osób niepełnosprawnych, czy ofiar przemocy policyjnej. Naszym celem jest sprawiedliwe i wolne społeczeństwo zaangażowanych osób – dla wszystkich.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa LIGA

Strona FacebookowaLIGA

Kanał YoutubeLIGA

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!