Węgierski Związek Swobód Obywatelskich

Węgierski Związek Swobód Obywatelskich (HCLU) jest organizacją pozarządową typu non-profit, stojącą na straży praw człowieka założoną w Budapeszcie w roku 1994.

HCLU jest węgierskim strażnikiem praw człowieka działającym niezależnie od partii politycznych, państwa i jego wszelkich instytucji. Naszym celem jest promocja sprawy praw podstawowych i zasad wyłożonych przez Konstytucję Republiki Węgierskiej i traktaty międzynarodowe. Ogólnie rzecz ujmując, mamy za cel tworzenie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa na Węgrzech i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jako że jesteśmy niezależną organizacją typu non-profit, nasze finansowanie odbywa się dzięki działaniom fundacji a także rosnącej liczby prywatnych darczyńców.

Nasza misja

HCLU działa na rzecz edukacji obywateli na temat przysługujących im podstawowych praw i swobód, a także staje wbrew interwencjom i nadużyciom dokonywanym przez tych na pozycji władzy.

Obserwuj nas:

Angielskojęzyczna Strona Internetowa Węgierskiego Związku Swobód Obywatelskich

Angielskojęzyczny profil Facebookowy

Kanał Youtube HCLU

Kanał Vimeo HCLU

Drugreporter.net

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!