Węgierski Związek Swobód Obywatelskich

Węgierski Związek Swobód Obywatelskich (HCLU) jest organizacją pozarządową typu non-profit, stojącą na straży praw człowieka założoną w Budapeszcie w roku 1994.

HCLU jest węgierskim strażnikiem praw człowieka działającym niezależnie od partii politycznych, państwa i jego wszelkich instytucji. Naszym celem jest promocja sprawy praw podstawowych i zasad wyłożonych przez Konstytucję Republiki Węgierskiej i traktaty międzynarodowe. Ogólnie rzecz ujmując, mamy za cel tworzenie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa na Węgrzech i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jako że jesteśmy niezależną organizacją typu non-profit, nasze finansowanie odbywa się dzięki działaniom fundacji a także rosnącej liczby prywatnych darczyńców.

Nasza misja

HCLU działa na rzecz edukacji obywateli na temat przysługujących im podstawowych praw i swobód, a także staje wbrew interwencjom i nadużyciom dokonywanym przez tych na pozycji władzy.

Obserwuj nas:

Angielskojęzyczna Strona Internetowa Węgierskiego Związku Swobód Obywatelskich

Angielskojęzyczny profil Facebookowy

Kanał Youtube HCLU

Kanał Vimeo HCLU

Drugreporter.net

Będziemy Cię informować na bieżąco.
Zapoznaj się z naszymi artykułami, dokumentami strategicznymi i nie tylko.