The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

Peace Institute (PI) wykorzystuje badania naukowe i aktywizm do budowania społeczeństwa zdolnego do krytycznego myślenia i opartego na zasadach równości, odpowiedzialności, solidarności, praw człowieka i praworządności.

Instytut rozwija badania interdyscyplinarne, działania edukacyjne, rzecznicze i podejmuje działania uświadamiające w czterech obszarach tematycznych: praw człowieka i mniejszości, polityki, mediów i gender. Działając jako instytucja badawcza i organizacja społeczeństwa obywatelskiego, PI koncentruje się głównie na Słowenii, ale bierze również udział w wielu inicjatywach współpracy transgranicznej i badaniach porównawczych na poziomie UE oraz w regionie Europy Południowo-Wschodniej. PI działa jako sojusznik grup szczególnie wrażliwych i współpracuje z nimi w celu walki z dyskryminacją. Instytut realizował projekty wspierające i promujące prawa dzieci, kobiet, ofiar przestępstw, oskarżonych, społeczności romskich, „osób wymazanych”, uchodźców i migrantów, bezpaństwowców, społeczności LGBT, dziennikarzy i wielu innych.

Obserwuj nas:

Strona internetowa

Facebook

Będziemy Cię informować na bieżąco.
Zapoznaj się z naszymi artykułami, dokumentami strategicznymi i nie tylko.