The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

Peace Institute (PI) wykorzystuje badania naukowe i aktywizm do budowania społeczeństwa zdolnego do krytycznego myślenia i opartego na zasadach równości, odpowiedzialności, solidarności, praw człowieka i praworządności.

Instytut rozwija badania interdyscyplinarne, działania edukacyjne, rzecznicze i podejmuje działania uświadamiające w czterech obszarach tematycznych: praw człowieka i mniejszości, polityki, mediów i gender. Działając jako instytucja badawcza i organizacja społeczeństwa obywatelskiego, PI koncentruje się głównie na Słowenii, ale bierze również udział w wielu inicjatywach współpracy transgranicznej i badaniach porównawczych na poziomie UE oraz w regionie Europy Południowo-Wschodniej. PI działa jako sojusznik grup szczególnie wrażliwych i współpracuje z nimi w celu walki z dyskryminacją. Instytut realizował projekty wspierające i promujące prawa dzieci, kobiet, ofiar przestępstw, oskarżonych, społeczności romskich, „osób wymazanych”, uchodźców i migrantów, bezpaństwowców, społeczności LGBT, dziennikarzy i wielu innych.

Obserwuj nas:

Strona internetowa

Facebook

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!