Bułgarski Komitet Helsiński

Bułgarski Komitet Helsiński (BHC) jest niezależną organizacją pozarządową, mającą na celu ochronę praw człowieka, a założoną w Sofii w 1992 roku.

Wśród celów stawianych sobie przez BHC jest promocja poszanowania praw człowieka każdej jednostki, w tym dzieci, kobiet, osób LGBTI, ubiegających się o azyl, mniejszości etnicznych i religijnych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz cierpiących na zaburzenia zdrowia psychicznego; stymulowanie reform prawnych które zapewnią realizację międzynarodowych standardów praw człowieka w Bułgarii; rozpoczęcie publicznej debaty o kwestiach związanych z prawami człowieka; ochrona praw człowieka w konkretnych przypadkach; Popularyzacja i udostępnianie narzędzi do ochrony praw człowieka.

BHC prowadzi pięć programów: Program Obrony Prawnej, Program Monitoringu i Badań, Program Prawnej ochrony Uchodźców i Imigrantów, Program Kampanii i Komunikacji oraz Program Programowania i Administracji.

Szkielet działań Komitetu stanowi systematyczny monitoring przestrzegania praw praw człowieka w kraju. Dostarcza nam on informacji o stanie i rozwoju sprawy praw człowieka w kraju i dostarcza naszemu programowi obrony prawnej przypadków łamania praw człowieka do litygacji przez sądami krajowymi i międzynarodowymi.

Ponadto, komitet opisuje przypadki łamania praw człowieka ze szczególnym naciskiem na prawa mniejszości etnicznych i religijnych, uchodźców i ubiegających się o azyl, prawa dzieci, ochronę przez torturami i złym traktowaniem, wolność wypowiedzi i zrzeszania się oraz problemy systemu sprawiedliwości.

BHC dostarcza darmowej pomocy prawnej ofiarom naruszenia praw człowieka. Komitet działa również na polu edukacji o prawach człowieka, organizowania konferencji, warsztatów, działań publicznych i innych form działań skierowanych na podnoszenie świadomość praw człowieka w społeczeństwie. Częścią tych działań jest przyznawanie dorocznej nagrody Człowieka Roku za promocję i wkład w prawa człowieka w Bułgarii.

Ponadto BHC wydaje doroczny Raport o Prawach Człowieka, raporty tematyczny i miesięcznik Obektiv przedstawiający dogłębne analizy bieżących spraw politycznych i społecznych, wywiady i dział kulturalny.

Kontakt:

Tel.: +359 2 943 4876, +359 2 944 0670, +3592 943 4405

E-mail: bhc@bghelsinki.org

Obserwuj nas:

Strona Internetowa BHC

Facebook BHC

Twitter BHC

Kanał Youtube BHC

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!