Obrońcy Praw Obywatelskich

Obrońcy Praw Obywatelskich to organizacja ekspercka non-profit, zajmująca się prawami człowieka. Jej działania skupiają się na obronie praw obywatelskich i politycznych ludzi na całym świecie. Od ponad 30 lat wspieramy społeczeństwo obywatelskie i obrońców praw człowieka w krajach stosujących represje, lobbując na rzecz praw człowieka i wzmacniając pozycje lokalnych partnerów.

Obrońcy Praw Człowieka pełnią także rolę krajowej organizacji typu watchdog, promując i chroniąc prawa człowieka w Szwecji. Skupiamy nasze wysiłki głównie na pięciu obszarach tematycznych: przestępstwa z nienawiści; dyskryminacja i naruszenia praw człowieka dotykające mniejszości w społeczeństwie; użycie siły przez organy ścigania; monitoring zamkniętych instytucji; nadzór i wolność w internecie; uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl. Monitorujemy rozwój praw człowieka w tych obszarach i żądamy reform, sprawiedliwości i odpowiedzialności. Poprzez niezależne raporty, litygacje strategiczne przez krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi oraz zakrojone na szeroką skalę działania medialne naświetlamy i rozwiązujemy problemy związane z przestrzeganiem praw człowieka.

strona internetowa: http://www.civilrightsdefenders.org/

Facebook: https://www.facebook.com/civilrightsdefenders

Twitter: https://twitter.com/crdefenders

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!