Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich

Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich (ICCL) jest głównym niezależnym strażnikiem praw człowieka w Irlandii.

Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich (ICCL) monitoruje, edukuje i prowadzi kampanie w celu zapewnienia możliwości pełnego korzystania z praw człowieka przez wszystkich. Założona w 1976 roku przez Mary Robinson, Kader Asmal i in. ICCL odegrała znaczącą rolę w najskuteczniejszych kampaniach na rzecz praw człowieka w Irlandii. Wierzymy w społeczeństwo, które chroni i promuje prawa człowieka, sprawiedliwość i równość.

Obserwuj nas:

Strona ICCL

Facebook ICCL

Kanał Youtube ICCL

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!