Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich

Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich (ICCL) jest głównym niezależnym strażnikiem praw człowieka w Irlandii.

Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich (ICCL) monitoruje, edukuje i prowadzi kampanie w celu zapewnienia możliwości pełnego korzystania z praw człowieka przez wszystkich. Założona w 1976 roku przez Mary Robinson, Kader Asmal i in. ICCL odegrała znaczącą rolę w najskuteczniejszych kampaniach na rzecz praw człowieka w Irlandii. Wierzymy w społeczeństwo, które chroni i promuje prawa człowieka, sprawiedliwość i równość.

Obserwuj nas:

Strona ICCL

Facebook ICCL

Kanał Youtube ICCL

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!