Society for Civil Rights

GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Society for Civil Rights) to berlińska organizacja non-profit, założona w 2015 roku.

Celem organizacji jest ustanowienie trwałych struktur, które mają służyć koordynacji sporów strategicznych dotyczących praw człowieka i praw obywatelskich w Niemczech. GFF chce zapewnić pokrzywdzonym możliwość współpracy ze znakomitymi prawnikami, tak aby mogli oni dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem praw człowieka w sądzie. Sprawy GFF koncentrują się na ochronie prywatności, wolności informacji, przeciwdziałaniu ingerencji państwa w wolność prasy oraz na obronie wolności i równości wszystkich ludzi.

Kontakt:

Strona internetowa

Email

Facebook

Twitter

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!