Society for Civil Rights

GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Society for Civil Rights) to berlińska organizacja non-profit, założona w 2015 roku.

Celem organizacji jest ustanowienie trwałych struktur, które mają służyć koordynacji sporów strategicznych dotyczących praw człowieka i praw obywatelskich w Niemczech. GFF chce zapewnić pokrzywdzonym możliwość współpracy ze znakomitymi prawnikami, tak aby mogli oni dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem praw człowieka w sądzie. Sprawy GFF koncentrują się na ochronie prywatności, wolności informacji, przeciwdziałaniu ingerencji państwa w wolność prasy oraz na obronie wolności i równości wszystkich ludzi.

Kontakt:

Strona internetowa

Email

Facebook

Twitter

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!