Members of Our Board

Adam Piotr Bodnar

Niezależny Członek Zarządu
Adam Piotr Bodnar jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (gdzie uzyskał tytuł magistra prawa) oraz Central European University w Budapeszcie (gdzie ukończył studia LLM z prawa konstytucyjnego porównawczego). W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa konstytucyjnego, a w 2019 r. habilitował się na podstawie monografii dotyczącej wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). W latach 2004-15 był związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, początkowo jako współzałożyciel i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako kierownik działu prawnego i wiceprezes zarządu. Pełnił funkcję eksperta Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 Adam został powołany na eksperta rady dyrektorów Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur. Od 2015 r. do lipca 2021 r. Adam był Rzecznikiem praw obywatelskich. Obecnie jest profesorem prawa i dziekanem Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kolonii. Regularnie komentuje sytuację w zakresie praw człowieka w prasie, pisze felietony dla Gazety Wyborczej i NaTemat.pl.

Julie Broom

Niezależny Członek Zarządu
Julie Broome jest dyrektorem Ariadne od 2016 roku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorach non-profit i filantropijnych, zwłaszcza w obszarze praw człowieka i dochodzenia sprawiedliwości w okresach przejściowych. Pełniła funkcję Dyrektora Programów w Sigrid Rausing Trust, gdzie nadzorowała przyznawanie dotacji organizacjom praw człowieka z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk. Wcześniej zarządzała projektami pomocy technicznej w zakresie praworządności w Środkowej i Wschodniej Europie oraz Eurazji, współpracując m.in. z Instytutem CEELI w Pradze oraz Inicjatywą na rzecz Rządów Prawa Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokackiego (ABA Rule of Law Initiative). Na Uniwersytecie Londyńskim zdobyła tytuł naukowy doktora nauk politycznych i studiów międzynarodowych w instytucie SOAS (School of Oriental and African Studies), posiada LLM z międzynarodowych praw człowieka z University of Essex, magisterium ze studiów międzynarodowych na University of Washington oraz licencjat z Sarah Lawrence College. Interesuje ją łączenie badań teoretycznych z praktyką, a aktualnie jest przewodniczącą rady doradczej HRDAG (Human Rights Data Analysis Group).

Georgiana Gheorge

Wiceprezes Zarządu
Georgiana Gheorghe jest dyrektorem wykonawczym APADOR-CH, organizacji praw człowieka działającej od 30 lat, z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Georgiana posiada 13-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry, Łotwa). Zanim objęła stanowisko dyrektora w 2018 roku, pracowała głównie przy projektach sprawiedliwości karnej prowadzonych przez APADOR-CH. Przez lata była zaangażowana w badania, doradztwo i prowadzenie sporów strategicznych w zakresie różnych obszarów praw człowieka: dostępu do informacji interesu publicznego; przejrzystości procesu decyzyjnego; reform policji; prawa osób pozbawionych wolności; prawa osób z zaburzeniami intelektualnymi. Georgiana studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie w Bukareszcie oraz uzyskała tytuł magistra z międzynarodowych praw człowieka na Wydziale Studiów Prawnych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego.

Krassimir Kanev

Przewodniczący
Dr Krassimir Kanev w 1982 r. ukończył Uniwersytet Sofijski. W latach 1996-97 pełnił funkcję specjalisty ds. praw człowieka i wolności religijnej na Uniwersytecie Columbia. Przez 10 lat prowadził kursy wprowadzające na temat międzynarodowych praw człowieka na Uniwersytecie w Sofii. Wykładał również socjologię, socjologię prawa, krytyczną teorię społeczną, międzynarodowe instrumenty praw człowieka i ekologię na wielu uczelniach w Bułgarii i za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Płowdiwie, Oregonie, Sarajewie oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Od 2003 r. prowadzi kursy online dla amerykańskiej organizacji Human Rights Education Associates (HREA) skierowane do specjalistów zajmujących się prawami człowieka. Prowadził także kursy na temat mechanizmów ONZ dotyczących ochrony praw człowieka dla prawników z kilku krajów Europy Wschodniej. Dr Krassimir Kanev rozpoczął pracę na rzecz praw człowieka w 1988 r. Był i nadal jest aktywistą w wielu organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i środowiskiem. Od 1994 r. pełni funkcję dyrektora Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego. W przeszłości był także członkiem zarządów wielu międzynarodowych organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się prawami człowieka. Obecnie jest wiceprezesem w organizacji European Prison Litigation Network, honorowym dyrektorem PILnet, członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom i Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Praw Człowieka. Dr Kanev z powodzeniem reprezentuje klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w związku z różnymi naruszeniami praw człowieka.

Sara Lalić

Członek Zarządu
Sara Lalić jest dyrektorem ds. programowych Centre for Peace Studies (CPS), organizacji społeczeństwa obywatelskiego z siedzibą w Zagrzebiu w Chorwacji. Od 15 lat działa w społeczeństwie obywatelskim zajmując się różnymi kwestiami praw człowieka i sprawiedliwości społecznej, takimi jak walka z rasizmem, ksenofobią oraz wynikająca z nich dyskryminacją i mową nienawiści; prawa Romów; azyl i migracja, prawo do zgromadzeń; przestrzeń obywatelska i ochrona interesu publicznego. Będąc aktywistką związaną profesjonalnie z CPS była zaangażowana w wiele badań, kampanii i rzecznictwo, ponadto reprezentowała społeczeństwo obywatelskie jako doradca i wykonawca przy opracowywaniu krajowej polityki działań w obszarze praw człowieka i przestrzeni obywatelskiej. Obecnie jest zewnętrznym członkiem Komisji Praw Człowieka i Mniejszości Narodowych parlamentu chorwackiego. Aktywnie działa w kilku sieciach społeczeństwa obywatelskiego na poziomie krajowym i europejskim. Sara ma licencjat socjologii i literatury porównawczej oraz tytuł magistra nauk socjologicznych.

Pierre-Arnaud Perrouty

Członek Zarządu
Pierre-Arnaud Perrouty jest dyrektorem wykonawczym Belgijskiej Ligi Praw Człowieka (Ligue des droits humains), 120-letniej organizacji z siedzibą w Brukseli. Ukończył prawo na Uniwersytecie Brukselskim (ULB) oraz prawo europejskie na Uniwersytecie Oksfordzkim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolności obywatelskich, równouprawnienia i różnorodności. Posiada również bogate doświadczenie w sporach strategicznych, toczących się zarówno w Belgii, jak i przed sądami i komisjami europejskimi i międzynarodowymi. Jest członkiem zarządu Unia, niezależnej instytucji publicznej promującej równość i zwalczającej dyskryminację oraz Myria, Federalnego Centrum Migracyjnego. Pełni również rolę członka Belgijskiej Rady Deontologii Prasy. Jest regularnie zapraszany przez media do komentowania kwestii związanych z prawami człowieka.

Máté Szabó

Skarbnik
Máté Szabó pracuje jako dyrektor ds. programowych w Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich (HCLU, Budapeszt), gdzie jest odpowiedzialny za nadzór nad prowadzeniem przez organizację strategicznych sporów sądowych przed sądami krajowymi niższej i wyższej instancji oraz przed sądami międzynarodowymi. Wcześniej był dyrektorem w Eötvös Károly Policy Institute (Budapeszt, Węgry). Był również starszym wykładowcą na Wydziale Informacji i Prawa Medialnego na Uniwersytecie w Miszkolcu. Szabó jest prawnikiem specjalizującym się w ochronie podstawowych wolności i prawa do informacji; stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie ELTE (Budapeszt, Węgry) w 2011 roku.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!