Członkowie zarządu

Georgiana Gheorge

Wiceprezes Zarządu
Georgiana Gheorghe jest dyrektorem wykonawczym APADOR-CH, organizacji praw człowieka działającej od 30 lat, z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Georgiana posiada 13-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry, Łotwa). Zanim objęła stanowisko dyrektora w 2018 roku, pracowała głównie przy projektach sprawiedliwości karnej prowadzonych przez APADOR-CH. Przez lata była zaangażowana w badania, doradztwo i prowadzenie sporów strategicznych w zakresie różnych obszarów praw człowieka: dostępu do informacji interesu publicznego; przejrzystości procesu decyzyjnego; reform policji; prawa osób pozbawionych wolności; prawa osób z zaburzeniami intelektualnymi. Georgiana studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie w Bukareszcie oraz uzyskała tytuł magistra z międzynarodowych praw człowieka na Wydziale Studiów Prawnych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego.

Krassimir Kanev

Skarbnik
Dr Krassimir Kanev w 1982 r. ukończył Uniwersytet Sofijski. W latach 1996-97 pełnił funkcję specjalisty ds. praw człowieka i wolności religijnej na Uniwersytecie Columbia. Przez 10 lat prowadził kursy wprowadzające na temat międzynarodowych praw człowieka na Uniwersytecie w Sofii. Wykładał również socjologię, socjologię prawa, krytyczną teorię społeczną, międzynarodowe instrumenty praw człowieka i ekologię na wielu uczelniach w Bułgarii i za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Płowdiwie, Oregonie, Sarajewie oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Od 2003 r. prowadzi kursy online dla amerykańskiej organizacji Human Rights Education Associates (HREA) skierowane do specjalistów zajmujących się prawami człowieka. Prowadził także kursy na temat mechanizmów ONZ dotyczących ochrony praw człowieka dla prawników z kilku krajów Europy Wschodniej. Dr Krassimir Kanev rozpoczął pracę na rzecz praw człowieka w 1988 r. Był i nadal jest aktywistą w wielu organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i środowiskiem. Od 1994 r. pełni funkcję dyrektora Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego. W przeszłości był także członkiem zarządów wielu międzynarodowych organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się prawami człowieka. Obecnie jest wiceprezesem w organizacji European Prison Litigation Network, honorowym dyrektorem PILnet, członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom i Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Praw Człowieka. Dr Kanev z powodzeniem reprezentuje klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w związku z różnymi naruszeniami praw człowieka.

Sara Lalic

Członek Rady

Nancy MacPherson

Niezależny Członek Zarządu
Nancy jest byłą dyrektor naczelną ds. ewaluacji w Fundacji Rockefellera, gdzie w latach 2008-2018 była odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie systemem oceny Fundacji. Przed działalnością dobroczynną przez 25 lat zajmowała się kwestią rozwoju sytuacji międzynarodowej w Kanadzie, Azji, Afryce i Szwajcarii, gdzie współpracowała z ludnością tubylczą, organizacjami non-profit oraz rządem i agencjami ONZ. Założyła i zarządzała systemem oceny programu IUCN i pełniła funkcję specjalnego doradcy dyrektora generalnego IUCN ds. oceny wydajności. Odegrała kluczową rolę w tworzeniu i pielęgnowaniu sieci stowarzyszeń służących ocenie rozwoju, w szczególności Międzynarodowego Stowarzyszenia Oceny Rozwoju (IDEAS) i Afrykańskiego Stowarzyszenia Oceny (AfrEA). W latach 2001-2011 Nancy była członkinią wydziału nauczania w letnim Międzynarodowym Programie Szkoleń Ewaluacyjnych Banku Światowego (IPDET) i jest laureatką nagrody American Evaluation Association (AEA) "Enhancing the Public Good Award" przyznawanej jednostkom, których praca ewaluacyjna znacząco przyczyniła się do dobra publicznego.

Andrea Menapace

Prezes Zarządu
Andrea jest dyrektorem wykonawczym CILD (Włoskiej Koalicji na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód). Wcześniej pracował w Transparency & Accountability Initiative w Londynie i działał w ramach międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów. Zawsze aktywnie udzielał się w dziedzinie praw człowieka. Rozpoczął karierę jako pracownik humanitarny, a potem został rządowym konsultantem oraz członkiem organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Współzałożyciel firmy Diritto Di Sapere, pierwszej włoskiej organizacji zajmującej się prawem dostępu do informacji. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Trydencie.Máté Szabó

Członek zarządu
Máté Szabó pracuje jako dyrektor ds. programowych w Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich (HCLU, Budapeszt), gdzie jest odpowiedzialny za nadzór nad prowadzeniem przez organizację strategicznych sporów sądowych przed sądami krajowymi niższej i wyższej instancji oraz przed sądami międzynarodowymi. Wcześniej był dyrektorem w Eötvös Károly Policy Institute (Budapeszt, Węgry). Był również starszym wykładowcą na Wydziale Informacji i Prawa Medialnego na Uniwersytecie w Miszkolcu. Szabó jest prawnikiem specjalizującym się w ochronie podstawowych wolności i prawa do informacji; stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie ELTE (Budapeszt, Węgry) w 2011 roku.

Będziemy Cię informować na bieżąco.
Zapoznaj się z naszymi artykułami, dokumentami strategicznymi i nie tylko.