Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka

NJCM, czyli Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka), działa by promować i chronić prawa człowieka w Holandii.

NCJM stanowi Holenderską sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ). Orgazniacja została założona w roku 1974 w Leiden, gdzie wciąż mieści się jej siedziba. Jako krajowa sekcja ICJ, NJCM działa na rzecz promocji i ochrony praw człowieka w Holandii. Monitorujemy uważnie politkę i prawodawstwo w Holandii, zwracając uwagę na politykę zagraniczną i zgodność ze standardami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi w zakresie przestrzegania praw człowieka. Kiedy zajdzie taka potrzeba, NJCM tworzy komentarze do krajowych dokumentów politycznych i szkice ustaw mających na celu ochronę praw człowieka. Koordynujemy też kontrraporty o implementacji europejskich i międzynarodowych traktatów dla ONZ i Rady Europy. Organizujemy spotkanie eksperckie i konferencje poświęcone tematom z zakresu ochrony praw człowieka, w celu promocji tematu pośród prawników, jurystów i sędziów. Od czasu do czasu włączamy się w debaty publiczne przez publikowanie artyułów do czasopism.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa NJCM

Facebook NJCM

Public Interest Litigation Project (PILP)

Organizacja NJCM uruchomiła program Public Interest Litigation Project (PILP) w maju 2014 r., aby podejmować działania w ramach strategicznego postępowania sądowego w Holandii. PILP działa w różnych obszarach tematycznych i na różne sposoby; od udzielenia wsparcia w postaci opinii przyjaciela sądu, po prowadzenie litygacji strategicznej. Sprawy, którymi zajmuje się PILP zawsze dotyczą aspektów związanych z prawami człowieka i są podejmowane dla dobra społeczeństwa.

Pro Bono Connect

Pro Bono Connect to pierwsza grupa składająca się z adwokatów i radców prawnych zajmująca się litygacją strategiczną w Holandii. Grupa działa jako pośrednik między organizacjami pozarządowymi (NGO) i kancelariami prawnymi. Grupa Pro Bono Connect została założona w listopadzie 2015 r. przez NJCM po przeprowadzeniu dogłębnych badań wśród kancelarii prawnych i organizacji pozarządowych. Pro Bono Connect jest wspierana przez trzynaście największych holenderskich kancelarii prawnych. Grupa udziela bezpłatnych porad prawnych oraz pomocy w postępowaniach sądowych.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!