Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka

NJCM, czyli Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka), działa by promować i chronić prawa człowieka w Holandii.

NCJM stanowi Holenderską sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ). Orgazniacja została założona w roku 1974 w Leiden, gdzie wciąż mieści się jej siedziba. Jako krajowa sekcja ICJ, NJCM działa na rzecz promocji i ochrony praw człowieka w Holandii. Monitorujemy uważnie politkę i prawodawstwo w Holandii, zwracając uwagę na politykę zagraniczną i zgodność ze standardami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi w zakresie przestrzegania praw człowieka. Kiedy zajdzie taka potrzeba, NJCM tworzy komentarze do krajowych dokumentów politycznych i szkice ustaw mających na celu ochronę praw człowieka. Koordynujemy też kontrraporty o implementacji europejskich i międzynarodowych traktatów dla ONZ i Rady Europy. Organizujemy spotkanie eksperckie i konferencje poświęcone tematom z zakresu ochrony praw człowieka, w celu promocji tematu pośród prawników, jurystów i sędziów. Od czasu do czasu włączamy się w debaty publiczne przez publikowanie artyułów do czasopism.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa NJCM

Facebook NJCM

Public Interest Litigation Project (PILP)

Organizacja NJCM uruchomiła program Public Interest Litigation Project (PILP) w maju 2014 r., aby podejmować działania w ramach strategicznego postępowania sądowego w Holandii. PILP działa w różnych obszarach tematycznych i na różne sposoby; od udzielenia wsparcia w postaci opinii przyjaciela sądu, po prowadzenie litygacji strategicznej. Sprawy, którymi zajmuje się PILP zawsze dotyczą aspektów związanych z prawami człowieka i są podejmowane dla dobra społeczeństwa.

Pro Bono Connect

Pro Bono Connect to pierwsza grupa składająca się z adwokatów i radców prawnych zajmująca się litygacją strategiczną w Holandii. Grupa działa jako pośrednik między organizacjami pozarządowymi (NGO) i kancelariami prawnymi. Grupa Pro Bono Connect została założona w listopadzie 2015 r. przez NJCM po przeprowadzeniu dogłębnych badań wśród kancelarii prawnych i organizacji pozarządowych. Pro Bono Connect jest wspierana przez trzynaście największych holenderskich kancelarii prawnych. Grupa udziela bezpłatnych porad prawnych oraz pomocy w postępowaniach sądowych.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!