Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód

Założona w 2014 roku Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód (CILD) poprzez tworzenie analiz politycznych, strategie medialne i edukacjępublicznąwspiera społeczeństwo obywatelskie w rozwiązywaniu najbardziej palących kwestii dotyczących praw człowieka, przez jakimi stojądziśpaństwa. Jej praca jest koordynowana przez sekretariat i obecnie obejmuje działania ponad 30 krajowych organizacji społecznych zajmujących sięgłównie migracjąi międzynarodowąochroną, prawami więźniów, osób LGBT, reformąpolityki narkotykowej, swobodąwypowiedzi, dostępem do informacji oraz przestrzeganiem zasad przejrzystości i odpowiedzialności na poziomie lokalnym i krajowym.

Skontaktuj sięz nami:

Adres: Via Monti di Pietralata 16 –00157 – Rzym, Włochy

Obserwuj nas:

strona:www.cilditalia.org

osoba kontaktowa:andrea.oleandri@cilditalia.org

facebook:https://www.facebook.com/CILDitalia

twitter:https://twitter.com/Cild2014

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!