Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód

Założona w 2014 roku Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód (CILD) poprzez tworzenie analiz politycznych, strategie medialne i edukacjępublicznąwspiera społeczeństwo obywatelskie w rozwiązywaniu najbardziej palących kwestii dotyczących praw człowieka, przez jakimi stojądziśpaństwa. Jej praca jest koordynowana przez sekretariat i obecnie obejmuje działania ponad 30 krajowych organizacji społecznych zajmujących sięgłównie migracjąi międzynarodowąochroną, prawami więźniów, osób LGBT, reformąpolityki narkotykowej, swobodąwypowiedzi, dostępem do informacji oraz przestrzeganiem zasad przejrzystości i odpowiedzialności na poziomie lokalnym i krajowym.

Skontaktuj sięz nami:

Adres: Via Monti di Pietralata 16 –00157 – Rzym, Włochy

Obserwuj nas:

strona:www.cilditalia.org

osoba kontaktowa:andrea.oleandri@cilditalia.org

facebook:https://www.facebook.com/CILDitalia

twitter:https://twitter.com/Cild2014

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!