Organizacja

Kim jesteśmy?

Dzięki prawom człowieka mamy dostęp do narzędzi, które pozwalają na prowadzenie satysfakcjonującego życia i budowanie upragnionych społeczności.

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) jest organem nadzorczym, który chroni prawa człowieka wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Nasz zespół tworzą eksperci w dziedzinie praw człowieka i komunikacji. Nawiązujemy ścisłą współpracę z siecią naszych organizacji członkowskich w Brukseli i 18 państwach UE. Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pozarządowa w Berlinie, ale posiadamy również oddział w Brukseli.

Jaki jest nasz cel?

Uważamy, że każda osoba w UE powinna móc cieszyć się i korzystać z podstawowych praw i swobód. Unia Europejska ma duży wpływ na to, co dzieje się w krajach członkowskich. W związku z tym, Liberties stara się wpłynąć na UE, tak aby wypełniła trzy zadania:

Po pierwsze, chcemy, aby UE nie naruszała naszych wolności podczas tworzenia i wdrażania unijnego prawa. Po drugie, chcemy, aby UE stanęła w naszej obronie i podjęła konieczne działania, gdy rządy państw członkowskich lub korporacje zagrażają naszym podstawowym prawom. Po trzecie, chcemy, aby UE wykorzystywała swoje uprawnienia, aby ułatwić nam wszystkim korzystanie z przysługujących nam praw.

Jak to robimy?

Aby wywrzeć wpływ na UE i krajowe rządy i zadbać o przestrzeganie naszych wspólnych praw, współpracujemy z siecią organizacji członkowskich i stosujemy cztery różne narzędzia.

Po pierwsze, korzystamy z narzędzi rzeczniczych. Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby wyjaśniać osobom pracującym w unijnych i rządowych instytucjach, dlaczego i w jaki sposób powinno się przestrzegać praw człowieka.

Po drugie, pomagamy naszym członkom w czasie postępowań sądowych. Dzielimy się naszym doświadczeniem związanym z unijnym prawem, które może się przydać podczas procesów. Pomagamy również organizacjom członkowskim w jednoczesnym prowadzeniu spraw w różnych krajach UE.

Po trzecie, korzystamy ze strategii mobilizacji społecznej. Rozmawiamy z Wami i z opinią publiczną o problemach, którymi się zajmujemy, tak abyście mogli rozpowszechniać te informacje i pomagać nam wywierać presję na unijnych i krajowych instytucjach.

Wreszcie, podejmujemy działania, które mają na celu budowanie zdolności komunikacyjnych. Organizujemy szkolenia dla naszych członków i innych organizacji, które mają pomóc w mówieniu o prawach człowieka w przekonujący i łatwy do zrozumienia sposób.

Skąd pochodzą nasze fundusze?

Liberties jest bardzo młodą organizacją pozarządową zarejestrowaną na mocy prawa niemieckiego w styczniu 2017 roku. Wspierają nas głównie darczyńcy fundacji, których misja i wizja są spójne z naszą, w tym Open Society Initiative for Europe (OSIFE), Open Society Foundations, Ford Foundation i Oak Foundation. Nieustannie poszukujemy nowych źródeł finansowania, które zapewnią nam zrównoważony rozwój. Poleganie na wielu źródłach finansowania pomaga nam zachować niezależność.

Do pozyskiwania funduszy podchodzimy w sposób etyczny. W ramach naszych działań związanych z poszukiwaniem źródeł finansowania nie tylko przestrzegamy krajowych i międzynarodowych przepisów, ale także standardów etycznych. Charakter działalności Liberties wymaga, aby jej tożsamość odzwierciedlała wartości, takie jak wiarygodność, skuteczność i zaangażowanie. Etyczne podejście do pozyskiwania funduszy stanowi fundament, który pozwala Liberties urzeczywistniać wyznawane wartości. Musimy dążyć do zminimalizowania zależności od pojedynczych źródeł finansowania i skupić się na maksymalizacji zarówno poziomu finansowania, jak i różnorodności jego źródeł.

Nie przyjmujemy środków finansowych od podmiotów i agencji rządowych ani innych organów będących ich własnością lub przez nie kontrolowanych, niezależnie od tego, czy są przedstawiane jako niezależne. Decyzja ta jest związana z rzeczywistą lub potencjalną możliwością promowania preferencji politycznych i wywierania nadmiernego wpływu na cele programowe i misję Liberties.

Jaki efekt przyniesie Twoja darowizna?

Twoja darowizna pomoże nam zyskać na sile, sprawi, że nasz głos będzie donośniejszy, a działania bardziej zrównoważone. W przeciwieństwie do dotacji pochodzących od fundacji, które często wspomagają tylko określony projekt lub działanie, Twoja darowizna bezpośrednio wesprze podstawową wizję Liberties, jaką jest wdrożenie instrumentów praw człowieka w Unii Europejskiej. Dzięki Twojemu wsparciu nasze działania zyskają na sile, co da nam możliwość zareagowania na nowe zagrożenia dla Twoich swobód obywatelskich.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!