PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

De pnr thumbnail.png?ixlib=rails 0.3

​Sprawa masowej inwigilacji pasażerów linii lotniczych trafiła do TSUE

Czy wiedziałeś, że podczas lotu Twoje dane osobowe lądują na biurku lokalnej agencji rządowej?
Political ads video thumbnail.png?ixlib=rails 0.3

​Zawsze powinniśmy wiedzieć, kto płaci za internetowe reklamy polityczne

11 milionów euro. Tyle w samej UE wydano na reklamy polityczne w Google od marca ubiegłego roku.

Aktualności

Okladkowa 1.png?ixlib=rails 0.3

Raport o polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka publikuje raport dr Katarzyny Wiśniewskiej i dr. Marcina Szweda o polskich sprawach przed Europejskich Trybunałem Praw Człowieka, dotyczących ochrony praworządności.
Katrina 1152x1536.jpg?ixlib=rails 0.3

​EHRC wspiera studentkę oskarżoną o zniesławienie przez estońskiego prezentera radiowego

Estońska studentka wystosowała petycję wzywającą do zwolnienia prezentera radiowego za mowę nienawiści wobec mniejszości. W odpowiedzi otrzymała pozew o zniesławienie.
Aby zobaczyć ten materiał, musisz zaakceptować pliki cookie stron trzecich.
Aby zobaczyć ten materiał, musisz zaakceptować pliki cookie stron trzecich.

Zareaguj

Prawa chronione przez UE

210 artykuły

​Premier Czech: UE musi zachęcać Białorusinów, aby nie bali się przeprowadzać swojej "aksamitnej rewolucji"

Andrej Babisz, zwykle ostrożny w swoich wypowiedziach dotyczących Europy Wschodniej, otwarcie zabrał głos na temat protestów trwających obecnie na Białorusi.

HFPC publikuje wyniki najnowszych badań na temat przewlekłości postępowań sądowych

Aby ocenić zmiany, które zaszły w systemie wymiaru sprawiedliwości od wydania tego wyroku, od marca do czerwca 2020 roku HFPC prowadziła badania ankietowe wśród prawników na temat przewlekłości postępowań sądowych.
Czytaj dalej

Swoboda działania NGO

86 artykuły

ETS: Restrykcyjne ustawodawstwo Węgier w sprawie finansowania organizacji pozarządowych jest niezgodne z prawem UE

ETS wydał orzeczenie przeciwko ustawie Orbana z 2017 r., której celem było zdyskredytowanie działaczy na rzecz praw obywatelskich i demokracji. Sprawa zwraca uwagę na 3 kwestie, które UE powinna wziąć pod uwagę, aby stanąć w obronie naszych demokracji.

​Słowenia: Nowy rząd ogranicza uprawnienia organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska

Nowy rząd zmienia przepisy o udziale w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska.
Czytaj dalej
14695001364 feef681125 w.jpg?ixlib=rails 0.3

​Czeskie prawo pozostawia dzieci oskarżone o popełnienie przestępstwa bez odpowiedniej ochrony prawnej

Dzieci poniżej wieku odpowiedzialności karnej nie mogą zostać skazane ani ukarane za przestępcze zachowanie. Jednak czyny, których się dopuściły, wymagają reakcji. Czy prawa dzieci poniżej 15 roku życia są wystarczająco chronione?

Wolność słowa

117 artykuły

Węgry: ​dwie osoby zatrzymane za poglądy polityczne

Węgierska policja zatrzymała dwie osoby za opublikowanie swoich poglądów na Facebooku po tym, jak pod pretekstem walki z pandemią, rząd Viktora Orbána uchwalił ustawę ograniczającą zasady rozpowszechniania fałszywych wiadomości.

Jak rozmawiać o prawach człowieka podczas COVID-19

.
Czytaj dalej
Untitled 1.png effected.png?ixlib=rails 0.3

​Quiz: Co wiesz o aplikacjach śledzących?

W całej Europie uruchamiane są aplikacje do monitorowania kontaktów. Czy wiesz więcej o aplikacji niż ona wie o Tobie?

Prywatność i nadzór

76 artykuły

​Włochy: prawa obywatelskie a aplikacje śledzące koronawirusa

Chociaż wydaje się, że część osób jest skłonna zrzec się niektórych ze swoich praw w celu ochrony zdrowia publicznego, włoski rząd musi zadbać o to, aby zmiany nie zostały wprowadzone na stałe.

​Koniec masowej inwigilacji: niemiecki Trybunał Konstytucyjny wzmacnia prawa podstawowe za granicą

Prawa i wolności obywatelskie wykraczają poza granice poszczególnych państw: niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że praktyka Federalnej Służby Wywiadowczej w zakresie kontrolowania przepływu danych za granicą jest niezgodna z niemiecką konstytucją.
Czytaj dalej
81133494 3067306663299281 417609531434991616 o.jpg?ixlib=rails 0.3

Wyrok ETPC – odmowa wjazdu uchodźcom z Czeczenii na przejściu granicznym w Terespolu była bezprawna

Uchodźcy z Czeczenii, którym Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, zaskarżyli Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrali.

Azyl i migracja

134 artykuły

​Nowy pakt w sprawie azylu i migracji: szansa czy stracona okazja?

Uważamy, że po latach rozpatrywania kwestii azylu i migracji w trybie kryzysowym, proponowany pakiet azylowy jest dla UE i jej państw członkowskich szansą na ostateczną zmianę strategii.

​Rasizm w czasach pandemii

ONZ ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Eliminacji Dyskryminacji Rasowej. W tym roku media zdominował temat pandemii, która sparaliżowała cały świat i znalazła się w centrum zainteresowania społecznego.
Czytaj dalej
Tweetcedh1.png?ixlib=rails 0.3

​ETPC podważa prawo uchodźców do międzynarodowej ochrony

W sprawie dotyczącej odmowy przyznania przez Belgię wiz humanitarnych syryjskiej rodzinie, ETPC stwierdził, że Belgia nie jest zobowiązana do przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ rodzina złożyła wniosek poza granicami Belgii.