Lancuch swiatel pan.jpg?ixlib=rails 0.3

Atak na Sąd Najwyższy w Polsce

Złożony 12 lipca w nocy projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym narusza zasadę trójpodziału władz i zasadę praworządności. Przyjęcie tego projektu będzie oznaczało niekonstytucyjną zmianę ustroju państwa.
2333052880 ddb929f32e o.jpg?ixlib=rails 0.3

​Bułgarskie organizacje pozarządowe sprzeciwiają się projektowi nowelizacji ustawy o sądownictwie

Jeśli dojdzie do zmiany obowiązujących przepisów, stowarzyszenia zawodowe sędziów, prokuratorów i śledczych, nie będą mogły przyjmować środków pomocowych z zagranicy.

Aktualności

Dutchpng effected  4 .jpg?ixlib=rails 0.3

​Holenderskie organizacje uruchamiają projekt "Know Your Rights" dla osób ubiegających się o azyl

Pro Bono Connect, New Dutch Connections, NJCM, Leiden Law Clinic i DLA Piper rozpoczęły realizację projektu “Know Your Rights”, mającego na celu wspieranie młodych osób ubiegających się o azyl i zapoznanie ich z różnymi kwestiami prawnymi.
Italy surveillance export.png effected.png?ixlib=rails 0.3

​Organizacje pozarządowe: Koniec z dostarczaniem technologii nadzoru autorytarnym rządom!

Coraz więcej włoskich i międzynarodowych firm zajmuje się eksportem urządzeń służących do nadzoru. Ten biznes naraża aktywistów i dziennikarzy pracujących pod rządami autorytarnych reżimów na niebezpieczeństwo.
Sans titre.jpg?ixlib=rails 0.3

​Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Węgrom z powodu ustawy o organizacjach pozarządowych

Nowe wymogi rejestracji, sprawozdawczości i przejrzystości węgierskiej "ustawy o organizacjach pozarządowych" naruszają prawa podstawowe chronione prawem UE i przepisy dotyczące swobodnego przepływu kapitału.

Zareaguj

Prawa chronione przez UE

articles

​Społeczeństwo obywatelskie na Litwie wzywa posłów do ratyfikowania Konwencji stambulskiej

Prawie 70 organizacji pozarządowych wezwało litewskich posłów do zapewnienia lepszej ochrony ofiarom przemocy domowej, przestrzegania międzynarodowych zobowiązań i ratyfikowania Konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet.

​Holandia: lider skrajnie prawicowej partii PVV chce aresztować potencjalnych terrorystów, pomimo braku jakichkolwiek dowodów

Geert Wilders, lider prawicowej Partii Wolności, przedstawił projekt ustawy, która zakłada natychmiastowe aresztowanie i zatrzymanie osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, nawet jeśli nie ma przeciwko nim żadnych dowodów.
Czytaj dalej

Swoboda działania NGO

articles

​Dyrektor FRA: Potrzeba "więcej dynamicznych działań” w celu obrony społeczeństwa obywatelskiego

Dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), Michael O’Flaherty, rozmawiał z Liberties o problemach ograniczania wolności społeczeństwa obywatelskiego, funduszach europejskich dla organizacji pozarządowych i zmieniającej się roli jego Agencji w Europie.

​Nasz list do wiceprzewodniczącego Timmermansa: Komisja musi przeciwstawić się łamaniu praw na Węgrzech

Nasz list, podpisany również przez Węgierską Unię Wolności Obywatelskich oraz Węgierski Komitet Helsiński, do pierwszego wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa to apel do KE o ochronę organizacji pozarządowych oraz praworządności na Węgrzech.
Czytaj dalej
Hungary surgery foreign agent.png effected 001.png?ixlib=rails 0.3

Wspólne oświadczenie w sprawie wszczęcia przez KE procedury wobec Węgier w związku z ustawą o NGO

Liberties i węgierskie organizacje pozarządowe z zadowoleniem przyjęły decyzję KE o wszczęciu postępowania o naruszenie prawa UE wobec Węgier. Ponownie wzywamy KE do przeprowadzenia strukturalnego przeglądu reform wdrażanych na Węgrzech od 2010 roku.

Wolność słowa

articles

​Litwa krytykowana w związku z orzeczeniem ETPC w sprawie rosyjskiej ustawy zakazującej "homoseksualnej propagandy"

Po tym jak Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał rosyjską ustawę zakazującą “homoseksualnej propagandy” za dyskryminującą, przedstawicielka Parlamentu Europejskiego wezwała Komisję Europejską do przeanalizowania analogicznych przepisów na Litwie.

​PILP wysłał obserwatorów prawnych do portu w Amsterdamie

Public Interest Litigation Project (PILP) wysłał niedawno obserwatorów prawnych na demonstrację, która miała miejsce w porcie w Amsterdamie, aby zapewnić, że władze w pełni przestrzegają prawa do protestów.
Czytaj dalej
Img 8291.jpg?ixlib=rails 0.3

Dlaczego ochrona wolności słowa jest tak ważna?

Wolność słowa, która jest niezbędna, aby pociągnąć władze do odpowiedzialności, jest w Europie zagrożona. Oto dlaczego swoboda wypowiedzi jest tak ważna i co robi Liberties, aby ją chronić.

Prywatność i nadzór

articles

​Wymóg wprowadzania numerów rejestracyjnych do parkomatu a prawo do prywatności

Holendrzy nie chcą, aby wymagano od nich wprowadzania numeru rejestracyjnego samochodu do parkomatu. Nie podoba im się też wymóg płacenia za pomocą karty kredytowej.

​Czy mamy prawo do fotografowania i filmowania funkcjonariusza policji wykonującego czynności służbowe?

Jeśli byłeś świadkiem przestępstwa, pewnie postarasz się to zgłosić, prawda? Ale co, jeśli do przestępstwa doszło w wyniku nadużycia siły przez funkcjonariusza policji? Możesz się zastanawiać: czy wolno Ci fotografować lub filmować takie zdarzenie?
Czytaj dalej
Terespol train.jpg?ixlib=rails 0.3

UE powinna zająć się problemem odsyłania uchodźców na Białoruś z Polski

Polska, wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odmawia na granicy wjazdu osobom poszukującym ochrony międzynarodowej.

Azyl i migracja

articles

​Obejrzyj i dowiedz się dlaczego w Danii warto zatrudniać uchodźców

Zamiast zamykać drzwi przed uchodźcami, powinniśmy je dla nich otworzyć, zaoferować im pracę i dać szansę, aby wnieśli wkład w życie społeczeństwa. Byłoby to korzystne dla nas wszystkich. Obejrzyj ten film wideo i przekonaj się sam.

​Włochy: dzieci czekają na porozumienie w sprawie zmiany ustawy o obywatelstwie

Od dziesięcioleci Włochy były przyjaznym krajem dla cudzoziemców, a obecnie są domem dla 5 milionów obcokrajowców. Rząd nie przewiduje jednak włoskiego obywatelstwa dla swoich dzieci, nawet tych urodzonych w kraju.
Czytaj dalej
Spain woman torture police detention.png effected.png?ixlib=rails 0.3

​Hiszpania: niewystarczające postępy w walce przeciwko stosowaniu tortur

Istnieje wiele niedociągnięć w wysiłkach Hiszpanii zmierzających do walki przeciwko stosowaniu tortur, związanych z przetrzymywaniem więźniów czy przemocą wobec kobiet . Już wkrótce Hiszpania będzie musiała odpowiedzieć za swoje czyny, a raczej ich brak.