Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja

Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja (CMS - chorwacki skrót) to organizacja non-profit zrzeszającą obywateli, których misją jest propagowanie niestosowania przemocy, przestrzegania praw człowieka i wprowadzania zmian społecznych poprzez edukację, badania i aktywizm. CMS powstało w wyniku różnych bezpośrednich działań na rzecz budowania pokoju w regionie zachodniej Slawonii podczas wojny w Chorwacji w latach 90. (projekty społeczne, takie jak Volunteer Project Pakrac i chorwacka kampania antywojenna - ARK). CRM zostało formalnie utworzone w 1997 r. Obecnie w Centrum pracuje dwadzieścia osób, ale organizacja działa w oparciu o strukturę członkowską. CMS ma około 50 aktywnych partnerów, którzy śledzą i komentują działania podejmowane przez osoby na co dzień pracujące w Centrum. Partnerzy biorą udział w podejmowaniu istotnych decyzji. Obecnie dyrektorem programu CMS jest Julija Kranjec, ale należy zauważyć, że zarządzanie organizacją odbywa się na poziomie zarządu CMS.

CMS działa w ramach trzech uzupełniających się programów: zwalczanie rasizmu, ksenofobii i ekskluzywizmu etnicznego; transformacja konfliktu i niestosowanie przemocy; wzmocnienie solidarności społecznej, bezpieczeństwo i współpraca na rzecz rozwoju. Koncentrujemy się na edukacji w zakresie pokoju i praw człowieka, a także na formułowaniu i promowaniu polityki budowania pokoju - ta ostatnia obejmuje pracę w określonych obszarach, takich jak prawa mniejszości i osób ubiegających się o azyl, polityka integracyjna, propagowanie niedyskryminacji, rozwój koncepcji bezpieczeństwa i włączenie edukacji obywatelskiej do polityk edukacyjnych.

CMS uważa, że budując sieć wykształconych obywateli wykwalifikowanych w stosowaniu metod budowania pokoju, organizacja przyczynia się do tworzenia aktywnego i wpływowego społeczeństwa obywatelskiego. Wzmacniając aktywnych i zainteresowanych obywateli, chcemy być siłą napędową w promowaniu pozytywnego i trwałego pokoju. Poprzez organizację wydarzeń publicznych chcemy wywierać wpływ na społeczeństwo, media i struktury państwowe, a także zachęcać do większej aktywności w zakresie radzenia sobie z przeszłością i formułowania polityki budowania pokoju.

Strona internetowa Centrum Badań nad Pokojem

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!