Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja

Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja (CMS - chorwacki skrót) to organizacja non-profit zrzeszającą obywateli, których misją jest propagowanie niestosowania przemocy, przestrzegania praw człowieka i wprowadzania zmian społecznych poprzez edukację, badania i aktywizm. CMS powstało w wyniku różnych bezpośrednich działań na rzecz budowania pokoju w regionie zachodniej Slawonii podczas wojny w Chorwacji w latach 90. (projekty społeczne, takie jak Volunteer Project Pakrac i chorwacka kampania antywojenna - ARK). CRM zostało formalnie utworzone w 1997 r. Obecnie w Centrum pracuje dwadzieścia osób, ale organizacja działa w oparciu o strukturę członkowską. CMS ma około 50 aktywnych partnerów, którzy śledzą i komentują działania podejmowane przez osoby na co dzień pracujące w Centrum. Partnerzy biorą udział w podejmowaniu istotnych decyzji. Obecnie dyrektorem programu CMS jest Julija Kranjec, ale należy zauważyć, że zarządzanie organizacją odbywa się na poziomie zarządu CMS.

CMS działa w ramach trzech uzupełniających się programów: zwalczanie rasizmu, ksenofobii i ekskluzywizmu etnicznego; transformacja konfliktu i niestosowanie przemocy; wzmocnienie solidarności społecznej, bezpieczeństwo i współpraca na rzecz rozwoju. Koncentrujemy się na edukacji w zakresie pokoju i praw człowieka, a także na formułowaniu i promowaniu polityki budowania pokoju - ta ostatnia obejmuje pracę w określonych obszarach, takich jak prawa mniejszości i osób ubiegających się o azyl, polityka integracyjna, propagowanie niedyskryminacji, rozwój koncepcji bezpieczeństwa i włączenie edukacji obywatelskiej do polityk edukacyjnych.

CMS uważa, że budując sieć wykształconych obywateli wykwalifikowanych w stosowaniu metod budowania pokoju, organizacja przyczynia się do tworzenia aktywnego i wpływowego społeczeństwa obywatelskiego. Wzmacniając aktywnych i zainteresowanych obywateli, chcemy być siłą napędową w promowaniu pozytywnego i trwałego pokoju. Poprzez organizację wydarzeń publicznych chcemy wywierać wpływ na społeczeństwo, media i struktury państwowe, a także zachęcać do większej aktywności w zakresie radzenia sobie z przeszłością i formułowania polityki budowania pokoju.

Strona internetowa Centrum Badań nad Pokojem

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!