Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński

Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński (APADOR-CH) jest organizacją pozarządową która stawia sobie za cel podnoszenie świadomości na temat kwestii związanych z prawami człowieka i promowanie standardów ich poszanowania w Rumunii i regionie.

APADOR-CH jest organizacją pozarządową. Została założona w roku 1990 i od tego czasu skupia swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości praw człowieka i poszanowania ich standardów, a także szerzeniu idei państwa prawa w Rumunii i regionie.

Realizując wymienione cele, APADOR-CH podejmuje następujące działania:

Monitoring prawny: APADOR-CH regularnie przygląda się istniejącym jak i proponowanym prawom i ich praktycznym skutkom. Publikuje opinie, uczestniczy w komisjach parlamentarnych, przesłuchaniach publicznych i spotkaniach konsultacyjnych. APADOR-CH stara się również informować opinię publiczną o istotnych zmianach w prawie. W konkretnych sprawach, APADOR-CH może popierać konkretne ustawy, a nawet tworzyć ich szkice, które później przedstawia na odpowiednich komisjach sejmowych.

Wizyty: APADOR-CH składa niezapowiedziane wizyty w więzieniach i policyjnych izbach zatrzymań. Podczas takich wizyt, nasi eksperci oceniają praktyczny stopień realizacji praw osób zatrzymanych dotyczących warunków ich przetrzymywania; rozmawiają z uwięzionymi i personelem a także badają odpowiednie dokumenty. Zwracają uwagę na objawy przypadków złego traktowania i brutalności oraz dostarczają pomocy prawnej dla ofiar takich praktyk. Wizytujemy również miejsca inne niż więzienia, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na łamanie praw człowieka.

Badania i monitoring: Nasi eksperci prowadzą wnikliwe badania nad różnymi kwestiami. W praktyce oznacza to duże ilości pracy zza biurka, ale również wywiady, żądania dostępu do informacji, a także – kiedy jest to zasadne – badania kwestionariuszowe. Wyniki takich badań stanowią z reguły tło konkretnych kampanii oraz są zbierane w sieci komunikacyjnej APADOR-CH. Nasze projekty badawcze z reguły skupiają się na analizowaniu konkretnych instytucji/działań, ocenianiu ich zgodności ze standardami praw człowieka i państwa prawa, oraz przedstawianiu praktycznych rekomendacji.

Strategiczny udział w sporach sądowych: APADOR-CH współpracuje z wieloma doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w prawach człowieka. Włączamy się w strategiczne spory sądowe w naszym obszarze zainteresowań. Nasz udział w sprawach sądowych odbywa się głównie na terenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale również sądów państwowych, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Nasz program udziału w sporach sądowych jest wspierany systematyczną obserwacją i oceną praktycznej realizacji wyroków sądów.

Budowanie umiejętności: Chcąc realizować swoje cele, APADOR-CH, działa na rzecz wzmocnienia innych grup na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i jednostek, w celu zapewnienia respektowania ich praw. W tym celu organizujemy treningi członków społeczeństwa obywatelskiego dotczące korzystania z dostępu do informacji publicznej i uczestnictwa w otwartych sesjach. Publikujemy ponadto raporty i poradniki dotyczące korzystania z praw człowieka.

Można nas znaleźć tutaj:

Adres: ulica Nicolae Tonitza 8A, Sektor 3 – Bukareszt, 030113 Rumunia
Telefon: (40) (21) 312.45.28 Fax: (40) (21) 312.37.11 e-mail: office@apador.org

Obserwuj nas:

Strona Internetowa APADOR-CH

Blog APADOR-CH

Facebook APADOR-CH

Kanał Youtube APADOR-CH

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!