Demokracja i Sprawiedliwość

Litwa nadal odracza debatę nad ratyfikacją Traktatu o zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Mimo że Litwa podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska) w 2013 r., nadal nie została ona ratyfikowana. Tylko pięć innych państw członkowskich UE jeszcze tego nie uczyniło.

• Human Rights Monitoring Institute

Najnowsze artykuły