Estońskie Centrum Praw Człowieka

Estońskie Centrum Praw Człowieka jest niezależną, pozarządową organizacją stojącą na straży praw człowieka. EHRC zostało założone w grudniu 2009 roku i szybko stało się najbardziej znaną organizacją pozarządową zajmującą się prawami człowieka w Estonii.

Misją EHRC jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz poszanowania praw człowieka w Estonii. EHRC rozwija swoją działalność zgodnie z potrzebami społeczeństwa. Obecnie koncentrujemy się na postępie w zakresie równego traktowania mniejszości, działaniach na rzecz różnorodności i integracji oraz na poszanowaniu praw osób ubiegających się o azyl i uchodźców. EHRC koordynuje Estońską Kartę Różnorodności. Monitorujemy również ogólną sytuację w zakresie praw człowieka w Estonii i publikujemy niezależne sprawozdania na temat sytuacji praw człowieka w kraju. EHRC jest członkiem wielu lokalnych i międzynarodowych ugrupowań, w tym FRA, ENAR, JUSTICIA itp. Jesteśmy partnerem UNHCR w Estonii i posiadamy status doradczy w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC).

Kontakt:

Strona internetowa
Facebook
Youtube
Twitter

Będziemy Cię informować na bieżąco.
Zapoznaj się z naszymi artykułami, dokumentami strategicznymi i nie tylko.