Estońskie Centrum Praw Człowieka

Estońskie Centrum Praw Człowieka jest niezależną, pozarządową organizacją stojącą na straży praw człowieka. EHRC zostało założone w grudniu 2009 roku i szybko stało się najbardziej znaną organizacją pozarządową zajmującą się prawami człowieka w Estonii.

Misją EHRC jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz poszanowania praw człowieka w Estonii. EHRC rozwija swoją działalność zgodnie z potrzebami społeczeństwa. Obecnie koncentrujemy się na postępie w zakresie równego traktowania mniejszości, działaniach na rzecz różnorodności i integracji oraz na poszanowaniu praw osób ubiegających się o azyl i uchodźców. EHRC koordynuje Estońską Kartę Różnorodności. Monitorujemy również ogólną sytuację w zakresie praw człowieka w Estonii i publikujemy niezależne sprawozdania na temat sytuacji praw człowieka w kraju. EHRC jest członkiem wielu lokalnych i międzynarodowych ugrupowań, w tym FRA, ENAR, JUSTICIA itp. Jesteśmy partnerem UNHCR w Estonii i posiadamy status doradczy w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC).

Kontakt:

Strona internetowa
Facebook
Youtube
Twitter

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!