Rights International Spain

Rights International Spain (RIS) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zobowiązania rządu do ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Hiszpanii.

Right International Spain (RIS) jest niezależną hiszpańską organizacją pozarządową typu non-profit, pracującą na rzecz realizacji przez rząd zobowiązania do ochrony i poszanowania praw człowieka i swobód obywatelskich przez bardziej skuteczne wykorzystanie zasad i mechanizmów prawa międzynarodowego. Misją RIS jest wzmacnianie odpowiedzialności za prawa człowieka przez monitorowanie działań rządu ze szczególnym uwzględnieniem rządów prawa i dostępu do sprawiedliwości a także podnoszenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego i mobilizacja poparcia dla żądań sprawiedliwości. Żeby zrealizować tę misję RIS prowadzi rygorystyczną analizę polityki i prawa, dostarcza narzędzi obrony i komunikacji oraz narzędzi dla społeczeństwa, a także wspiera inicjatywy litygacji strategicznej.

Wśród ogólnych celów RIS są 1) promocja większej świadomości, zrozumienia i skuteczniejszego wykorzystania międzynarodowych mechanizmów prawnych; 2) rozwój budowania zdolności i treningów wśród społeczności prawniczej, organizacji społeczeństwa obywatelskich i społeczeństwa w ogóle, a także zapewnianie dostępu do narzędzi i środków pomagających w wykorzystaniu międzynarodowego prawa dla zapewnienia ochrony swobód obywatelskich i praw człowieka; 3) Proponowanie i popieranie reform politycznych i prawnych mających na celu harmonizację prawa krajowego z międzynarodowymi normami i standardami przestrzegania praw człowieka; 4) monitorowanie skutecznej imprementacji rekomendacji ciał ONZ zajmujących się prawami człowieka, wprowadzanie w życie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także implementacja Dyrekty Unii Europejskiej z zakresu sprawiedliwości, tworzenia i ułatwiania sojuszy, partnerstw i wspólnych inicjatyw krajowych i międzynarodowych organizacji i innych istotnych graczy. Ponadto, RIS angażuje się w strategiczną litygację, tak przed sądami krajowymi jak i międzynarodowymi, mającą na celu promocję i ochronę praw człowieka i swobód obywatelskich przez ciałami sądowniczymi a także popieranie karania tych, którzy prawa człowieka naruszają.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa RIS

Facebook RIS

Kanał Youtube RIS

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!