Rights International Spain

Rights International Spain (RIS) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zobowiązania rządu do ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Hiszpanii.

Right International Spain (RIS) jest niezależną hiszpańską organizacją pozarządową typu non-profit, pracującą na rzecz realizacji przez rząd zobowiązania do ochrony i poszanowania praw człowieka i swobód obywatelskich przez bardziej skuteczne wykorzystanie zasad i mechanizmów prawa międzynarodowego. Misją RIS jest wzmacnianie odpowiedzialności za prawa człowieka przez monitorowanie działań rządu ze szczególnym uwzględnieniem rządów prawa i dostępu do sprawiedliwości a także podnoszenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego i mobilizacja poparcia dla żądań sprawiedliwości. Żeby zrealizować tę misję RIS prowadzi rygorystyczną analizę polityki i prawa, dostarcza narzędzi obrony i komunikacji oraz narzędzi dla społeczeństwa, a także wspiera inicjatywy litygacji strategicznej.

Wśród ogólnych celów RIS są 1) promocja większej świadomości, zrozumienia i skuteczniejszego wykorzystania międzynarodowych mechanizmów prawnych; 2) rozwój budowania zdolności i treningów wśród społeczności prawniczej, organizacji społeczeństwa obywatelskich i społeczeństwa w ogóle, a także zapewnianie dostępu do narzędzi i środków pomagających w wykorzystaniu międzynarodowego prawa dla zapewnienia ochrony swobód obywatelskich i praw człowieka; 3) Proponowanie i popieranie reform politycznych i prawnych mających na celu harmonizację prawa krajowego z międzynarodowymi normami i standardami przestrzegania praw człowieka; 4) monitorowanie skutecznej imprementacji rekomendacji ciał ONZ zajmujących się prawami człowieka, wprowadzanie w życie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także implementacja Dyrekty Unii Europejskiej z zakresu sprawiedliwości, tworzenia i ułatwiania sojuszy, partnerstw i wspólnych inicjatyw krajowych i międzynarodowych organizacji i innych istotnych graczy. Ponadto, RIS angażuje się w strategiczną litygację, tak przed sądami krajowymi jak i międzynarodowymi, mającą na celu promocję i ochronę praw człowieka i swobód obywatelskich przez ciałami sądowniczymi a także popieranie karania tych, którzy prawa człowieka naruszają.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa RIS

Facebook RIS

Kanał Youtube RIS

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!