Instytut Monitorowania Praw Człowieka

Instytut Monitoringu Praw Człowieka (HRMI) jest organizacją pozarządową istniejącą na Litwie od 2003 roku, która stawia sobie za cel promowanie otwartego społeczeństwa demokratycznego poprzez realizację praw człowieka i swobód.

Cele strategiczne HRMI obejmują:

1) Budowanie zdolności społeczeństwa obywatelskiego Litwy do wpływania na politkę praw człowieka

2) Tworzenie środowiska przyjaznego poszanowaniu praw człowieka i promocja publicznej debaty i dialogu o prawach człowieka.

3) Namawianie ludzi do korzystania z ich praw i pomoc obronie tych praw w wypadku ich naruszenia.

4) Kampanie na rzecz stałego ulepszania prawa państwowego w celu umacniania go w obronie wrodzonej godności ludzkiej i odpowiedzialności rządu. HRMI prowadzi codzienny monitoring sytuacji praw człowieka na Litwie, lobbuje na rzecz zmian w prawie, bierze strategiczny udział w sporach sądowych, prowadzi badania, tworzy szkice raportów to międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka, zabiera głos w przypadku łamania ich i prowadzi kampanie edukacyjne i podnoszenia świadomości.

HRMI jest członkiem Platfromy Praw Podstawowych UE, EuroChild, UNITED for Intercultular Action, Platformy Solidarności Obywatelskiej JUSTICIA i OSCE. Członkowie i członkinie HRMI pracowali w wielu państwowych i międzynarodowych organach praw człowieka, takich jak Komitet Praw Dziecka ONZ i Państwowy Komitet Wyborów Sądowych. Ponadto służyliśmy ekspertyzą dla Rady Europy i OBWE. Współpracujemy aktywnie z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, jak Amnesty International, Interights, Reprieve, Redress, Inicjatywa Sprawiedliwości Otwartego Spłeczeństwa, Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich, Fair Trials International, Węgierski Komitet Helsiński i in. Od października 2012 roku, HRMI wraz z Projektami OSFL, jest operatorem Prjektów NGO na Litwie.

Obserwuj nas:

Strona HRMI

Facebook HRMI

Linkedin HRMI

HRMI na Youtube

Będziemy Cię informować na bieżąco.
Zapoznaj się z naszymi artykułami, dokumentami strategicznymi i nie tylko.