Instytut Monitorowania Praw Człowieka

Instytut Monitorowania Praw Człowieka (HRMI) jest pozarządową organizacją non-profit zajmującą się rzecznictwem publicznym. Od momentu powstania w 2003 r. HRMI propaguje pełną zgodność krajowych przepisów i polityk z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka oraz pracuje nad tym, aby prawa te były realne i skuteczne w praktyce.

Zespół ekspertów HRMI prowadzi badania, przygotowuje raporty prawne i polityczne, opracowuje sprawozdania dla międzynarodowych organów praw człowieka, podejmuje precedensowe procesy przed sądami krajowymi i międzynarodowymi, udziela konsultacji eksperckich, angażuje się w różne projekty krajowe i międzynarodowe, prowadzi szkolenia w trybie stacjonarnym i na odległość dla funkcjonariuszy organów ścigania i innych specjalistów.

Obszary działalności:

  • Monitorowanie praw człowieka, analiza i szerzenie wiedzy;
  • Prawa ofiar przestępstw (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy domowej i przestępstw z nienawiści);
  • Prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl i innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
  • Promocja praw człowieka w zakresie zdrowia psychicznego.

Obserwuj nas:

Strona internetowa HRMI

Profil HRMI na Facebooku

Kanał HRMI na YouTubie

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!