Instytut Monitorowania Praw Człowieka

Instytut Monitorowania Praw Człowieka (HRMI) jest pozarządową organizacją non-profit zajmującą się rzecznictwem publicznym. Od momentu powstania w 2003 r. HRMI propaguje pełną zgodność krajowych przepisów i polityk z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka oraz pracuje nad tym, aby prawa te były realne i skuteczne w praktyce.

Zespół ekspertów HRMI prowadzi badania, przygotowuje raporty prawne i polityczne, opracowuje sprawozdania dla międzynarodowych organów praw człowieka, podejmuje precedensowe procesy przed sądami krajowymi i międzynarodowymi, udziela konsultacji eksperckich, angażuje się w różne projekty krajowe i międzynarodowe, prowadzi szkolenia w trybie stacjonarnym i na odległość dla funkcjonariuszy organów ścigania i innych specjalistów.

Obszary działalności:

  • Monitorowanie praw człowieka, analiza i szerzenie wiedzy;
  • Prawa ofiar przestępstw (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy domowej i przestępstw z nienawiści);
  • Prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl i innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
  • Promocja praw człowieka w zakresie zdrowia psychicznego.

Obserwuj nas:

Strona internetowa HRMI

Profil HRMI na Facebooku

Kanał HRMI na YouTubie

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!