GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Organisationer

 • Hungarian Civil Liberties Union

  Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) är en icke-statlig människorättsorganisation som grundades år 1994 i Budapest, Ungern.
 • La Ligue des droits de l'Homme

  I över hundra år har La Ligue des droits de l'Homme (Belgian League of Human Rights, LDH) bekämpat orättvisor och kränkningar av grundläggande rättigheter i fransktalande Belgien.
 • Association for the Defence of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee

  Association for the Defence of Human Rights in Romania – Helsinki Committee (APADOR-CH) är en icke-statlig organisation som arbetar för att öka medvetenheten om människorättsfrågor och främja mänskliga rättigheter i Rumänien och regionen.
 • Bulgarian Helsinki Committee

  Bulgarian Helsinki Committee (BHC) är en oberoende icke-statlig organisation som grundades i Sofia, Bulgarien, år 1992 och arbetar för att skydda mänskliga rättigheter.
 • Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

  Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD) grundades år 2014 och är ett nätverk av civilsamhällesorganisationer som arbetar för att skydda och utöka allas fri- och rättigheter genom en kombination av påverkansarbete, allmän utbildning, och rättstvister.
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

  Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (Netherlands Committee of Jurists for Human Rights, NJCM) arbetar för attfrämja och skydda mänskliga rättigheter i Nederländerna. NJCM är den nederländska sektionen av Internationella Juristkommissionen. Organisationen grundades år 1974 i Leiden, där den fortfarande har sitt säte.
 • Human Rights Monitoring Institute

  Human Rights Monitoring Institute (HRMI) är en icke-statlig, icke-vinstdrivande påverkansorganisation. Sedan HRMI grundades år 2003 har organisationen arbetat för att Litauens nationella lagar och policy ska vara fullständigt förenliga med landets internationella skyldigheter avseende mänskliga rättigheter, samt för att säkerställa att dessa rättigheter är verkningsfulla i praktiken.
 • The League of Human Rights

  The League of Human Rights (LIGA) är en tjeckisk icke-statlig människorättsorganisation som främjar rättigheter och friheter för alla människor i Republiken Tjeckien.
 • Polish Helsinki Foundation for Human Rights

  Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) i Polen är en icke-statlig organisation som grundades år 1989 och som arbetar med människorättsfrågor i landet och regionen.
 • Civil Rights Defenders

  Civil Rights Defenders (CRD) är en icke-vinstdrivande expertorganisation som arbetar för att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter världen över. I mer än 30 år har vi stöttat civilsamhället och stärkt människorättsförsvarare i repressiva länder genom att kombinera lobbying för mänskliga rättigheter och påverkansarbete med att stärka lokala partners.
 • Rights International Spain

  Rights International Spain (RIS) är en icke-statlig organisation som arbetar för att hålla regeringen ansvarig när det kommer till att skydda mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter i Spanien.
 • Associazione Antigone

  Associazione Antigone är en italiensk icke-statliga organisation som arbetar för att skydda mänskliga rättigheter i Italien, med fokus på straffsystemet.
 • Centre for Peace Studies – Kroatien

  Centre for Peace Studies – Kroatien (CMS) är ett icke-vinstdrivande förbund av medborgare som ser det som sitt uppdrag att främja icke-våld, mänskliga rättigheter och social förändring genom utbildning, forskning och aktivism.
 • Estonian Human Rights Centre

  Estonian Human Rights Centre är en oberoende icke-statlig människorättsorganisation. EHRC grundades i december år 2009 och har snabbt utvecklats till en av de mest välkända icke-statliga människorättsorganisationerna i Estland.
 • Society for Civil Rights

  GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Society for Civil Rights) är en icke-vinstdrivande organisation som grundades år 2015 och har sitt säte i Berlin.