COVID-19 METU NELIK ABEJINGAS

Visi turim teisę gauti kažkokias pajamas, turėti stogą virš galvos, gydytis, ir gauti nepriklausomą informaciją, kad įveiktume pandemiją. Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES. Prisidėkit - paaukokit.

#humanrightsundercorona

Organizacijos

 • Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija

  2014 m. įsteigta Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija remia ir siekia įgalinti su pačiais opiausiais žmogaus teisių klausimais šalyje dirbančias pilietinės visuomenės grupes. Pastarųjų pajėgumus koalicija didina per politikos analizę, palaikymą, žiniasklaidos strategiją ir visuomenės švietimą.
 • Žmogaus teisių lyga

  Žmogaus teisių lyga („LIGA“) - nevyriausybinė žmogaus teisių organizacija Čekijos Respublikoje, savo veikla siekianti užtikrinti, kad šalyje vyktų pažanga žmogaus teisių ir laisvių klausimais.
 • „Rights International Spain“

  „Rights International Spain“ (RIS) yra NVO kuri stengiasi, kad vyriausybė prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių ir pilietinių laisvių apsaugą Ispanijoje.
 • Olandijos žmogaus teisių teisininkų komitetas

  OŽTTK arba Olandijos žmogaus teisių teisininkų komitetas (oland. „Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten“) savo darbu siekia saugoti žmogaus teises Olandijoje bei skatinti jų vystymąsi.
 • Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga

  1994 m. Budapešte (Vengrijoje) įsteigta Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga (angl. „The Hungarian Civil Liberties Union“ - HCLU) - pelno nesiekianti žmogaus teisių sergėtoja.
 • Žmogaus teisių stebėjimo institutas

  Žmogaus teisių stebėjimo institutas yra 2003 m. Lietuvoje įkurta nevyriausybinė organizacija, teisės pagalba siekianti socialinių pokyčių ir geresnės žmogaus teisių apsaugos.
 • Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fondas - Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

  Helsinkio žmogaus teisių fondas (angl. „The Helsinki Foundation for Human Rights“ - HFHR) yra 1989 m. Lenkijoje įsteigta NVO, kurios dėmesio centre vyrauja žmogaus teisių klausimai šalyje bei visame regione.
 • Bulgarijos Helsinkio komitetas

  Bulgarijos Helsinkio komitetas (angl. „The Bulgarian Helsinki Committee“ - BHC) - tai 1992 m. Sofijoje (Bulgarijoje) įsteigta nepriklausoma nevyriausybinė žmogaus teisių gynybos organizacija.
 • Žmogaus teisių gynybos asociacija Rumunijoje - Helsinkio komitetas

  Žmogaus teisių gynybos asociacija Rumunijoje - Helsinkio komitetas (angl. „The Association for the Defense of Human Rights in Romania –the Helsinki Committee“ - „APADOR-CH“) nevyriausybinė organizacija, kuri siekia, kad visuomenė labiau suprastų klausimus, kylančius dėl žmogaus teisių, jais domėtųsi ir dalyvautų jų sprendime, taip pat skatinti žmogaus teisių standartų taikymą Rumunijoje, o kartu - ir visame regione.
 • Airijos pilietinių laisvių taryba

  Airijos pilietinių laisvių taryba (angl. „The Irish Council for Civil Liberties“ - ICCL) - pirmaujanti Airijoje nepriklausoma žmogaus teisių sergėtoja.
 • „Associazione Antigone“

  „Associazione Antigone“ - žmogaus teises Italijoje serginti NVO, daugiausia dėmesio yra skirianti baudžiamąjai sistemai.
 • Belgijos žmogaus teisių lyga

  Jau daugiau nei šimtą metų Belgijos žmogaus teisių lyga (pranc. „La Ligue des droits de l'Homme“ - LDH) kovoja su neteisingumu ir pagrindių teisių pažeidimais, kurie vykdomi Belgijos prancūzakalbių bendruomenėje.
 • Pilietinių teisių draugija

  GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte – liet. „Pilietinių teisių draugija“) yra 2015 m. įkurta ir Berlyne veikianti pelno nesiekianti NVO.
 • Estijos žmogaus teisių centras

  Estijos žmogaus teisių centras – nepriklausoma nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija. 2009 m. gruodį įkurtas EŽTC greitai tapo žinomiausia žmogaus teisių NVO Estijoje.