PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Organizace

 • Italská koalice občanských práv a svobod

  Italská koalice občanských práv a svobod (CILD) byla založena v roce 2014 pro podporu a posílení občanskoprávních skupin pracujících na některých z nejpalčivějších lidskoprávních otázek, kterým země v dnešní době čelí, a to prostřednictvím kombinace analýz politik, advokačných aktivit, mediální strategie a vzdělávání veřejnosti.
 • Belgická liga lidských práv

  Už více než sto let La Ligue des droits de l'Homme (LDH - Liga lidských práv) bojuje proti nepravostem a zásahům do základních lidských práv.
 • Liga lidských práv

  Liga lidských práv (LIGA) je českou lidskoprávní nevládní organizací, která hájí práva a svobody lidí v České republice.
 • Institut pro monitoring lidských práv (HRMI)

  Institut pro monitoring lidských práv (HRMI) je NNO, která vznikla v roce 2003 v Litvě, a jejím posláním je podporovat otevřenou demokratickou společnost prostřednictvím uplatňování lidských práv.
 • Nizozemský výbor právníků pro lidská práva (NJCM)

  NJCM, zkratka pro Nizozemský výbor právníků pro lidská práva(Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten), pro podporu a ochranu lidských práv v Nizozemí.
 • Associazione Antigone

  Associazione Antigone je Italskou nevládní organizací, která se věnuje ochraně lidských práv v Itálii, se zaměřením na trestní systém.
 • Polská Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) - Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR)

  Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) v Polsku je nevládní organizací založenou v roce 1989, se zaměřením na lidskoprávní otázky v zemi a jejích regionech.

 • Irská rada občanských svobod (ICCL)

  Irská rada občanských svobod (ICCL) je přední irskou watchdogovou lidskoprávní organizací.
 • Asociace na obranu lidských práv v Rumunsku – Helsinský výbor (APADOR-CH)

  Asociace na obranu lidských práv v Rumunsku – Helsinský výbor (APADOR-CH) je nevládní organizace, která pracuje na zvyšování povědomí o lidskoprávních otázkách a prosazování lidskoprávních standardů v Rumunsku a jeho oblastech.
 • Bulharský Helsinský výbor (BHC)

  Bulharský Helsinský výbor (BHC) je nezávislá nezisková organizace pro ochranu lidských práv, založená v bulharské Sofii v roce 1992.
 • Maďarská unie občanských svobod

  Maďarská unie občanských svobod (HCLU) je neziskovou nevládní lidskoprávní watchdogovou organizací, založenou v Budapešti, v Maďarsku, v roku 1994.
 • Rights International Španělsko

  Rights International Španělsko (RIS) je nevládní nezisková organizace, která se snaží, aby se vláda postavila ke své odpovědnosti za ochranu lidských práv a občanských svobod ve Španělsku.
 • Liberty

  Liberty je také známá jako Národní rada pro občanské svobody. Společnost byla založena v roce 1934, jsme přeshraniční, nestrannou členskou organizací v centru hnutí pro základní práva a svobody ve Velké Británii.
 • Society for Civil Rights

  GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Společnost pro občanská práva) je nezisková organizace založená v roce 2015, se sídlem v Berlíně.
 • Estonian Human Rights Centre

  Estonské centrum pro lidská práva je nezávislá nevládní organizace na podporu lidských práv. EHRC byla založena v prosinci 2009 a rychle se vyvinula v nejznámější nestátní neziskovou lidskoprávní organizaci v Estonsku.