ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Организации

 • ​Италианска коалиция за граждански права и свободи (CILD)

  Основана през 2014 г., Италианска коалиция за граждански права и свободи (CILD) подпомага гражданските сдружения в страната, повишавайки техния капацитет за политически анализ, застъпничество, медийна стратегия и обществено образование.
 • Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша (ХФПЧП)

  Хелзинкска фондация за правата на човека (ХФПЧ) в Полша е неправителствена организация, основана през 1989 г., която се фокусира върху проблеми в сферата на правата на човека в страната и региона.
 • Защитници на граждански права

  Защитници на граждански права е организация с нестопанска цел, чиито експерти работят в защита на политическите и гражданските права на хората по цял свят. Вече над 30 години ние подкрепяме гражданското общество и защитниците на човешки права в репресирани държави чрез подкрепа и защита на местни партньори.
 • Български хелзинкски комитет

  Български хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека, основана в София, България през 1992 г.
 • Институт за наблюдение на човешките права

  Институт за наблюдение на човешките права (ИНЧП) е неправителствена организация, създадена през 2003 г. в Литва, чиято мисия е да осигурява спазването на човешките права и свободи и да насърчава развитието на открито, демократично общество.
 • Лига за правата на човека

  В продължение на повече от сто години, Лига за правата на човека се бори срещу несправедливостта и нарушенията на основните права в рамките на Френската общност на Белгия.
 • Международни права Испания

  Международни права Испания (МПИ) е неправителствена организация, която следи изкъсо работата на правителството и най-вече неговата дейност по защита на човешките права и гражданските свободи в Испания.
 • Свобода

  Създадена през 1934 г., организация Свобода е известна още и като Национален съвет за граждански свободи. Ние сме безпартийна организация, чийто основен двигател е борбата за основните права и свободи на територията на Великобритания.
 • Унгарски съюз за граждански свободи (УСГС)

  Унгарският съюз за граждански свободи (УСГС) е неправителствена правозащитна организация, създадена в Будапеща, Унгария през 1994 г.
 • Асоциацията за защита на човешките права в Румъния - Хелзинкски комитет (АЗЧПР-ХК)

  Асоциацията за защита на човешките права в Румъния - Хелзинкски комитет (АЗЧПР-ХК) е неправителствена организация. Тя е създадена през 1990 г. и работи за повишаване информираността и зачитането на човешките права и техните стандарти, както и за върховенство на закона в Румъния и региона.
 • Холандски комитет на юристите по човешките права (ХКЮЧП)


  ХКЮЧП, съкратено от Холандски комитет на юристите по човешките права работи за насърчаване и защита правата на човека в Холандия.
 • Асоциация Антигона


  Асоциация Антигона е италианска неправителствена правозащитна организация в Италия, която фокусира усилията си върху наказателната система.
 • Чешка лига за правата на човека

  Чешка лига за правата на човека (ЧЛПЧ) е неправителствена организация за защита на човешките права, която се бори за правата и свободите на всички хора, живеещи на територията на Чехия.
 • Ирландски съвет за граждански свободи (ИСГС)

  Ирландски съвет за граждански свободи (ИСГС) е водеща независима организация за наблюдение правата на човека на Ирландия.
 • Естонски център за правата на човека

  Естонският център за правата на човека е независима неправителствена организация, защитаваща правата на човека. Основан е през декември 2009 г. и бързо се превръща в най-влиятелната НПО в Естония, застъпваща се за правата на човека.
 • Сдружение за граждански права

  Сдружение за граждански права (Gesellschaft für Freiheitsrechte) е неправителствена организация с нестопанска цел. Основано е през 2015 г. в Берлин.