Nowe technologie i prawa człowieka

​Potrzeba większej przejrzystości własności mediów w ramach EMFA

Liberties wraz z Europejskim Partnerstwem na rzecz Demokracji wzywają do zwiększenia przejrzystości własności mediów na poziomie krajowym oraz unijnym. UE może to osiągnąć uwzględniając w europejskiej ustawie o wolności mediów następujące zalecenia.

• LibertiesEU

Latest Stories

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!