Nowe technologie i prawa człowieka

Oblężenie Pungești

8 grudnia 2013 roku władze ogłosiły wieś Pungești w okręgu Valsui strefą specjalną. Wynika to faktu, że mają tam miejsce protesty przeciwko firmie Chevron, poszukującej gazu łupkowego.

by The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee

Mieszkańcy żyją w stanie oblężenia. Dotykają ich ciągłe kontrole dokumentów i permanentny terror ze strony żandarmów i policji, która poustawiała we wiosce barykady.

Taki stan rzeczy utrzymuje się od pięciu miesięcy. Do miejscowości przetransportowano znaczną liczbę policjantów z całego kraju. Bez żadnego znaczącego powodu obciąża się w ten sposób budżet państwa. Należy też zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo grożące mieszkańcom strefy działań amerykańskiej firmy.

APADOR-CH opublikował w grudniu raport na podstawie wizyty w Pungești. Zwraca w nim uwagę, że przedsięwzięte środki bezpieczeństwa są niewspółmierne i naruszają kilka podstawowych praw i swobód mieszkańców wsi.

W marcu 2014, cztery miesiące po wprowadzeniu specjalnych przepisów na terenie wsi, rumuński Rzecznik Praw Obywatelskich ogłosił, że zaprowadzone środki nie są proporcjonalne. Dodał, że o ich wprowadzeniu nie poinformowano mieszkańców ani władz lokalnych. Poprosił więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o wszczęcie śledztwa.

Dopiero w tej sytuacji Ministerstwo zaczęło rozważać zmianę dekretu ministerialnego, który umożliwił oblężenie Pungești. Dopóki jednak prawo to nie zostanie faktycznie zmienione, mieszkańcy Pungești będą zmuszeni żyć w urągających warunkach oblężenia, tylko dlatego że nie zgadzają się na wydobycie gazu łupkowego z ich ziemi.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!