Nowe technologie i prawa człowieka

Rząd Rumunii wprowadza kontrowersyjny obowiązek rejestracji i identyfikacji wśród kupujących karty telefoniczne typu prepaid

Projekt jest niejednoznaczy, a jego konsekwencje wykraczają daleko poza same karty do telefonów. Wszyscy użytkownicy darmowych sieci WiFi będę podlegać identyfikacji; 10 milionów obecnych użytkowników kart prepaid będzie zmuszone do zarejestrowania się w systemie w ciągu 6 miesięcy od wejścia nowego prawa w życie, inaczej zostaną pozbawieni dostępu do sieci. Co więcej, szczegóły dotyczące procedury rejestracyjnej pozostają niejasne, podobnie jak to, kto będzie miał dostęp do bazy danych użytkowników, a także dlaczego do rejestracji potrzebne będzie podanie kodu CPN (Rumuński odpowiednik numeru PESEL).

by The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee

APADOR-CH, wraz z grupą innych rumuńskich organizacji pozarządowych, rozpoczęła kampanię protestu przeciwko decyzji rządu wprowadzającej prawo nakazujące rejestrację wszystkich osób kupujących karty typu prepaid. Prawo to zostało przegłosowane zaledwie dzień po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzją z dnia 8 kwietnia 2014 roku unieważnił Dyrektywe Europarlamentu numer 2006/24/EC o retencji danych - znaną również jako "Dyrektywa Wielkiego Brata" - ze względu na jej nieproporcjonalną ingerencję w podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Decyzja podjęta przez rząd Rumunii jest czwartą próbą narzucenia takich restrykcji w ciągu ostatnich trzech lat (pod tym adresem można znaleźć dokładną chronologię w j. rumuńskim). Projekt jest niejednoznaczny a jego konsekwencje wykraczają daleko poza same karty do telefonów. Wszyscy użytkownicy darmowych sieci WiFi będę podlegać identyfikacji; 10 milionów obecnych użytkowników kart prepaid będzie zmuszone do zarejestrowania się w systemie w ciągu 6 miesięcy od wejścia nowego prawa w życie, inaczej zostaną pozbawieni dostępu do sieci. Co więcej, szczegóły dotyczące procedury rejestracyjnej pozostają niejasne, podobnie jak to, kto będzie miał dostęp do bazy danych użytkowników, a także dlaczego do rejestracji potrzebne będzie podanie kodu CPN (Rumuński odpowiednik numeru PESEL).

Sygnatariusze protestu zainicjowanego przez APADOR-CH uważają że nowe prawo przyjęte przez rząd Rumunii 9 kwietnia jest środkiem tak samo nieproporcjonalnym jak unieważniona niedawno Dyrektywa Europejska. Pod pretekstem ochrony bezpieczeństwa, uznaje się wszystkich obywateli za podejrzanych i umieszcza się w Orwellowskim systemie nadzoru. Jest to schemat działania typowy dla społeczeństw totalitarnych.

Protest został przesłany do posłów, których poproszono o nie wprowadzanie nowego prawa w życie, oraz podjęcie wszystkich niezbędnych środków mających na celu unieważnienie wszystkich praw powołanych w wyniku obowiązywania Dyrektywy Wielkiego Brata.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!