Nowe technologie i prawa człowieka

​Potrzeba większej przejrzystości własności mediów w ramach EMFA

Liberties wraz z Europejskim Partnerstwem na rzecz Demokracji wzywają do zwiększenia przejrzystości własności mediów na poziomie krajowym oraz unijnym. UE może to osiągnąć uwzględniając w europejskiej ustawie o wolności mediów następujące zalecenia.

by Eva Simon

Europejskie Partnerstwo na rzecz Demokracji (EPD) i Civil Liberties Union for Europe (Liberties) opublikowały dokument strategiczny szczegółowo opisujący przepisy dotyczące przejrzystości własności mediów zawarte we wniosku dotyczącym Europejskiej ustawy o wolności mediów (EMFA). Organizacje przyjrzały się również napotkanym niedociągnięciom i sformułowały zalecenia, które mają zasadnicze znaczenie dla pluralizmu mediów, wolności mediów i demokracji. Potrzebujemy zdecydowanej przejrzystości zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, co można osiągnąć poprzez utworzenie baz danych własności mediów.

Przejrzystość własności mediów wzmacnia odpowiedzialność dostawców usług medialnych, a przy wsparciu kontroli publicznej wymusza wolność i pluralizm mediów. Przejrzystość własności mediów poprawia również funkcjonowanie i konwergencję unijnego rynku mediów. Ponadto przejrzystość jest kluczem do informowania opinii publicznej o możliwych ingerencjach politycznych i umożliwia organom regulacyjnym zapobieganie nadmiernej koncentracji własności mediów w rękach zbyt małej liczby właścicieli, którzy mają nadmierny wpływ na demokratyczne dyskusje.

Nasze zalecenia dotyczące przejrzystości własności mediów są następujące:

  1. Zobowiązać dostawców usług medialnych do zachowania przejrzystości w kwestii własności mediów;
  2. Utworzyć ogólnounijną bazę danych własności mediów;
  3. Zapewnić, aby krajowe organy lub organy regulacyjne rozwijały i utrzymywały krajowe bazy danych własności mediów;
  4. Rozszerzyć listę danych dotyczących własności mediów, które mają być dostarczane przez dostawców usług medialnych;
  5. Zobowiązać dostawców usług medialnych do zgłaszania informacji dotyczących własności mediów swoim krajowym organom lub organom regulacyjnym;
  6. Zobowiązać krajowe organy regulacyjne do corocznych sprawozdań na temat danych dotyczących własności mediów;
  7. Uwzględnić obowiązek bezpłatnego publicznego udostępniania danych dotyczących własności mediów w formie elektronicznej i przyjaznej dla użytkownika, dostępnej również dla osób z niepełnosprawnościami;
  8. Uwzględnić obowiązek aktualizacji opublikowanych informacji w ciągu 30 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany;
  9. Wprowadzić do europejskiego aktu o wolności mediów szczególny wymóg dotyczący publicznie dostępnej bazy danych własności mediów związanej z interesem publicznym.
Przeczytaj cały dokument strategiczny tutaj

.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!