Nowe technologie i prawa człowieka

​Potrzeba większej przejrzystości własności mediów w ramach EMFA

Liberties wraz z Europejskim Partnerstwem na rzecz Demokracji wzywają do zwiększenia przejrzystości własności mediów na poziomie krajowym oraz unijnym. UE może to osiągnąć uwzględniając w europejskiej ustawie o wolności mediów następujące zalecenia.

by Eva Simon

Europejskie Partnerstwo na rzecz Demokracji (EPD) i Civil Liberties Union for Europe (Liberties) opublikowały dokument strategiczny szczegółowo opisujący przepisy dotyczące przejrzystości własności mediów zawarte we wniosku dotyczącym Europejskiej ustawy o wolności mediów (EMFA). Organizacje przyjrzały się również napotkanym niedociągnięciom i sformułowały zalecenia, które mają zasadnicze znaczenie dla pluralizmu mediów, wolności mediów i demokracji. Potrzebujemy zdecydowanej przejrzystości zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, co można osiągnąć poprzez utworzenie baz danych własności mediów.

Przejrzystość własności mediów wzmacnia odpowiedzialność dostawców usług medialnych, a przy wsparciu kontroli publicznej wymusza wolność i pluralizm mediów. Przejrzystość własności mediów poprawia również funkcjonowanie i konwergencję unijnego rynku mediów. Ponadto przejrzystość jest kluczem do informowania opinii publicznej o możliwych ingerencjach politycznych i umożliwia organom regulacyjnym zapobieganie nadmiernej koncentracji własności mediów w rękach zbyt małej liczby właścicieli, którzy mają nadmierny wpływ na demokratyczne dyskusje.

Nasze zalecenia dotyczące przejrzystości własności mediów są następujące:

 1. Zobowiązać dostawców usług medialnych do zachowania przejrzystości w kwestii własności mediów;
 2. Utworzyć ogólnounijną bazę danych własności mediów;
 3. Zapewnić, aby krajowe organy lub organy regulacyjne rozwijały i utrzymywały krajowe bazy danych własności mediów;
 4. Rozszerzyć listę danych dotyczących własności mediów, które mają być dostarczane przez dostawców usług medialnych;
 5. Zobowiązać dostawców usług medialnych do zgłaszania informacji dotyczących własności mediów swoim krajowym organom lub organom regulacyjnym;
 6. Zobowiązać krajowe organy regulacyjne do corocznych sprawozdań na temat danych dotyczących własności mediów;
 7. Uwzględnić obowiązek bezpłatnego publicznego udostępniania danych dotyczących własności mediów w formie elektronicznej i przyjaznej dla użytkownika, dostępnej również dla osób z niepełnosprawnościami;
 8. Uwzględnić obowiązek aktualizacji opublikowanych informacji w ciągu 30 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany;
 9. Wprowadzić do europejskiego aktu o wolności mediów szczególny wymóg dotyczący publicznie dostępnej bazy danych własności mediów związanej z interesem publicznym.
Przeczytaj cały dokument strategiczny tutaj

.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

 • Created the largest fund for democracy groups in the EU
 • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

 • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

 • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
 • You will get the latest reports before everyone else!
 • You can follow what we are doing for your right!
 • You will know about our achivements!

Show me a sample!