Nowe technologie i prawa człowieka

Wyrok uznający naszego klienta, pana Ottó Szalai Jr. za winnego oszczerstwa, został ostatnio uznany za niezgodny z konstytucją przez węgierski Trybunał Konstytucyjny. Wagi sprawie nadaje fakt, że decyzja Trybunału...

by Hungarian Civil Liberties Union

Wyrok uznający naszego klienta, pana Ottó Szalai Jr. za winnego oszczerstwa, został ostatnio uznany za niezgodny z konstytucją przez węgierski Trybunał Konstytucyjny. Wagi sprawie nadaje fakt, że decyzja Trybunału potwierdza że prawo do krytykowania działań osób publicznych oraz korzystających z władzy stanowi jedną z podstawowych wolności w społeczeństwie demokratycznym.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!