Demokracja i Sprawiedliwość

Co to jest wymiar sprawiedliwości? Dlaczego wolne sądy są ważne dla demokracji?

Wolne sądy gwarantują, że wszyscy w społeczeństwie grają według tych samych zasad, nawet osoby bogate i wpływowe. Jednak niektóre europejskie rządy próbują kontrolować swoich sędziów, osłabiając tym samym demokrację i nasze prawa podstawowe.

• LibertiesEU

Latest Stories

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!