Nowe technologie i prawa człowieka

Większość przypadków naruszenia praw człowieka na Litwie wiąże się z warunkami panującymi w więzieniach

Rzecznik Praw Obywatelskich przy litewskim parlamencie otrzymał w 2013 roku rekordową liczbę skarg. Po zbadaniu okazało się, że prawie 30% z nich było zasadne, to znaczy dotyczyły naruszenia praw człowieka i/lub...

by Human Rights Monitoring Institute
więzienie/freeimages.com

Rzecznik Praw Obywatelskich przy litewskim parlamencie otrzymał w 2013 roku rekordową liczbę skarg. Po zbadaniu okazało się, że prawie 30% z nich było zasadne, to znaczy dotyczyły naruszenia praw człowieka i/lub nadużycia władzy.
Większość ze skarg dotyczących praw człowieka związana była z więzieniami, z czego najwięcej z Centralnym Szpitalem Więziennym (więzienie Lukiškės). Biuro Rzecznika w tym roku uruchomi również projekt zapobiegania torturom. Zamierza też stać się państwową instytucją zajmującą się prawami człowieka, powołując w tym celu Urząd do Spraw Praw Człowieka.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!