Monitoring UE

Obawy i sugestie Liberties: jak sprawić, by Cyfrowa Zielona Przepustka była bezpieczna i powszechna

Wysłaliśmy krótkie podsumowanie sześciu problemów i sześciu propozycji ich potencjalnych rozwiązań do władz ustawodawczych UE.

• LibertiesEU

Najnowsze artykuły