Monitoring UE

Wszystko co musisz wiedzieć o europejskiej Cyfrowej Zielonej Przepustce

Krótkie podsumowanie o tym, czego nie może zabraknąć w Twoim bagażu tego lata.

by Orsolya Reich

Czym jest unijna Cyfrowa Zielona Przepustka?

Cyfrowa Zielona Przepustka (CZP) - oficjalnie znana jako Unijny Certyfikat Cyfrowy COVID, czy mniej formalnie Zielony Paszport Cyfrowy (z ang. DGC - Digital Green Certififcate) - będzie ustandaryzowanym zaświadczeniem, które może być wykorzystywane przy przekraczaniu granic wewnątrz Unii jako dowód szczepienia, negatywnego wyniku testu na koronawirusa czy bycia ozdrowieńcem z infekcji wirusem.

Dlaczego Cyfrowa Zielona Przepustka będzie korzystna?

I

Na pewno może uczynić życie łatwiejszym i wykluczyć część stresu. Nie musisz się martwić, że urzędnik straży granicznej uzna Twoje zaświadczenie z lokalnego punktu wymazowego za nieprawidłowe z jakiegokolwiek powodu. Jeśli jesteś już w pełni zaszczepiony i posiadasz smartphone, będziesz mieć dostęp do łatwego i szybkiego dowodu, że możesz podróżować - bez martwienia się, że Twoja żółta książeczka zaginie gdzieś w trakcie podróży.

Dlaczego władzom zależy na Zielonym Paszporcie Cyfrowym?

Fałszowanie dokumentów to prawdziwy problem. Już w lutym Europol wydał powiadomienie o wczesnym ostrzeżeniu w sprawie nielegalnej sprzedaży podrobionych negatywnych wyników testu na COVID-19. W dzisiejszych czasach można usłyszeć o żółtych broszurach WHO i naklejkach szczepień dostępnych na czarnym rynku. Mamy nadzieję, że CZP będzie trudniejsza do sfałszowania.

Czy będzie służyła tylko do podróżowania, czy będę mógł korzystać z mojej CZP UE, aby wejść do pubów lub muzeów?

Wygląda na to, że za pomocą CZP będziesz mógł wejść do pubów i muzeów. Niektóre państwa członkowskie UE już wprowadziły lub są w trakcie wprowadzania krajowych certyfikatów do takich celów. Być może patrzyłeś na ten rozwój zdarzeń z przerażeniem, myśląc, że twoje wakacyjne plany są skazane na porażkę. Jak, u licha, masz zdobyć krajowy certyfikat kraju, w którym planujesz spędzić kilka relaksujących tygodni? Dobra wiadomość: nie musisz się tym martwić. Kraje członkowskie UE będą musiały zaakceptować Twój ogólny europejski zielony certyfikat na tych samych zasadach, na jakich akceptują swoje certyfikaty krajowe.

Dlaczego organizacje nadzorujące, takie jak Liberties, są zainteresowane cyfrowym zielonym certyfikatem?

Mimo że uważamy, że CZP, którą otrzymacie w obecnej formie w nadchodzących miesiącach jest zgodna z prawami człowieka i wartościami europejskimi, bez naszej pracy i wysiłku, mogłoby okazać się inaczej. Oryginalny kształt Cyfrowych Paszportów przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu miał dobre cele, ale nie do końca satysfakcjonującą formę - nie zapobiegał ewentualnemu zbędnemu nadzorowi nad posiadaczami certyfikatów i mógł poważnie pogłębić istniejące nierówności i wykluczenie społeczne.

Co zrobiła Liberties w kwestii Zielonych Certyfikatów Cyfrowych?

Dzięki Liberties i epicenter.works prawodawcy europejscy zrozumieli, jakie były główne problemy związane z pierwotnym planem. Liberties wysłało dwa dokumenty polityczne ((1) i (2)) do Parlamentu i Komisji na wczesnych etapach procesu legislacyjnego, koncentrując się głównie na potrzebie uniknięcia pogłębiania się rozwarstwienia społeczeństwa w Europie.

W kwietniu Liberties and epicenter.works podjęły inicjatywę w społeczności obrońców praw człowieka i praw cyfrowych i wysłaliśmy list otwarty podpisany przez 28 organizacji, wzywając ustawodawców do uwzględnienia aspektów antydyskryminacyjnych i kryteriów prywatności podczas tworzenia europejskiego systemu przepustek.

Później napisaliśmy dokument na potrzeby tak zwanych negocjacji trójstronnych (gdzie różne instytucje UE omawiają, jak postępować i uzgadniają kroki, które należy podjąć), w którym omówiliśmy różne pomysły wysuwane przez instytucje europejskie, wyjaśniając, co należy uzgodnić i dlaczego.

Co osiągnęliśmy?

Treść wniosku, która zostanie przedyskutowana i najprawdopodobniej zaakceptowana przez Parlament Europejski w ciągu najbliższych kilku dni pokazuje znaczną poprawę w stosunku do swojej pierwotnej wersji. Po pierwsze, rozporządzenie o wprowadzeniu CZP zawiera wyraźną klauzulę wygaśnięcia po 12 miesiącach - co oznacza, że to bardzo mało prawdopodobne, że już do końca naszego życia będziemy musieli nosić ze sobą tego rodzaju przepustkę, żeby móc uczestniczyć w codziennym życiu. Ponadto epicenter.works informuje, że ryzyko gromadzenia danych o naszym postępowaniu przez organy władzy czy używania tych danych do własnych celów praktycznie już nie istnieje.

[darowizna] CZP bardzo dba o Twoje prawa do prywatności i nie przekazuje nikomu więcej danych o Tobie, niż jest to absolutnie niezbędne do celów, dla których została wprowadzona. Liberties szczególnie docenia fakt, że CZP będzie łatwo dostępna nawet dla tych, którzy nie posiadają smartfonów lub mają trudności ze składaniem wniosków do władz. Uważamy, że aby uniknąć dyskryminacji niezaszczepionych, wszystkim należy zapewnić łatwo dostępne i bezpłatne testy, dlatego doceniamy, że zostaną przeznaczone fundusze na zapewnienie przystępnych cenowo testów.


Wcześniej w Liberties:

Cyfrowa Zielona Przepustka: Czy jest bezpieczna? Czy nie jest dyskryminująca?

Cyfrowe paszporty szczepień mogą stanowić zagrożenie dla naszych praw podstawowych

Trzy sposoby na to, jak UE może zapobiec tworzeniu się podziałów w społeczeństwie w czasie dystrybucji szczepionek


Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!