Monitoring UE

Dyrektor Ariadne Julie Broome i były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar dołączają do zarządu Liberties

Notatka prasowa

by LibertiesEU
Board members press-04

Berlin, 23 lutego 2022 r. – Zgromadzenie Ogólne Civil Liberties Union for Europe (Liberties) zatwierdziło powołanie dyrektor Ariadne, Julie Broome i byłego polskiego Rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara na nowych członków zarządu ze skutkiem od marca 2022 r.

„Cieszymy się, że możemy powitać naszych nowych członków zarządu, którzy pomogą nam w realizacji naszej misji pełnej implementacji i egzekwowania praw człowieka i wolności w Europie. A konkretniej, na nowym stanowisku Julie Broome wesprze nasz zrównoważony rozwój, podczas gdy Adam Bodnar pomoże nam przy naszych kampaniach na rzecz wspierania demokracji i sprawiedliwości” – powiedział Prezes zarządu Liberties, Andrea Menapace.

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) jest organizacją ochrony praw obywatelskich z siedzibą w Berlinie, która prowadzi kampanie z organizacjami członkowskimi w Brukseli i w 18 krajach UE. Liberties prowadzi najobszerniejszy, niezależny raport na temat praworządności w UE i opublikowała niedawno Raport 2022. Prowadzi również wiodące kampanie na temat praw użytkownika w internecie, w tym na temat Kodeksu usług cyfrowych (DSA), nadchodzącej ustawy o wolności mediów, rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, rozporządzenia UE dotyczącego treści terrorystycznych w Internecie, reklamy ukierunkowanej lub praw autorskich.

Julie Broom jest dyrektorem Ariadne od 2016 roku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorach non-profit i filantropijnych, zwłaszcza w obszarze praw człowieka i dochodzenia sprawiedliwości w okresach przejściowych. Pełniła funkcję Dyrektora Programów w Sigrid Rausing Trust, gdzie nadzorowała przyznawanie dotacji organizacjom praw człowieka z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk. Wcześniej zarządzała projektami pomocy technicznej w zakresie praworządności w Środkowej i Wschodniej Europie oraz Eurazji, współpracując m.in. z Instytutem CEELI w Pradze oraz Inicjatywą na rzecz Rządów Prawa Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokackiego (ABA Rule of Law Initiative). Na Uniwersytecie Londyńskim zdobyła tytuł naukowy doktora nauk politycznych i studiów międzynarodowych w instytucie SOAS (School of Oriental and African Studies), posiada LLM z międzynarodowych praw człowieka z University of Essex, magisterium ze studiów międzynarodowych na University of Washington oraz licencjat z Sarah Lawrence College. Interesuje ją łączenie badań teoretycznych z praktyką, a aktualnie jest przewodniczącą rady doradczej HRDAG (Human Rights Data Analysis Group).

Adam Piotr Bodnar jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (gdzie uzyskał tytuł magistra prawa) oraz Central European University w Budapeszcie (gdzie ukończył studia LLM z prawa konstytucyjnego porównawczego). W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa konstytucyjnego, a w 2019 r. habilitował się na podstawie monografii dotyczącej wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). W latach 2004-15 był związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, początkowo jako współzałożyciel i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako kierownik działu prawnego i wiceprezes zarządu. Pełnił funkcję eksperta Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 Adam został powołany na eksperta rady dyrektorów Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur. Od 2015 r. do lipca 2021 r. Adam był Rzecznikiem praw obywatelskich. Obecnie jest profesorem prawa i dziekanem Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kolonii. Regularnie komentuje sytuację w zakresie praw człowieka w prasie, pisze felietony dla Gazety Wyborczej i NaTemat.pl.

Obecni członkowie zarządu to między innymi dyrektor ds. programowych Chorwackiego Centrum Studiów nad Pokojem (CMS) Sara Lalic, dyrektor ds. programowych w Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich (HCLU) Máté Szabó, dyrektor wykonawczy Rumuńskiego Komitetu Helsińskiego (APADOR) Georgiana Gheorghe, prezes zarządu Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego (BHC) Krassimir Kanev i dyrektor wykonawczy Włoskiej Koalicji na rzecz Wolności Obywatelskich i Praw (CILD) Andrea Menapace.

Zobacz informacje o wszystkim członkach zarządu.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!