Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Jedna grafika ze wszystkim, co musisz wiedzieć na temat praw człowieka

Universal declaration of human rights.jpg?ixlib=rails 0.3