Ponad sto nowych rodzajów dopalaczy w Europie w 2014 roku

W 2014 roku, zgłoszono w Europie ponad 101 nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy). Jakie są więc te nowe substancje i jak bardzo są rozpowszechnione? Wszystko, co musicie wiedzieć, znajduje się w tej infografice.

Nps infographic.jpg?ixlib=rails 0.3