Wpływ Internetu na Prawa Człowieka

Sprawdź, co dał nam internet w sprawie Praw Człowieka. Z drugiej strony - jakie zagrożenie stanowi.

App the impact of the internet on human rights.jpg?ixlib=rails 0.3