​Infografika: Każdy funkcjonariusz policji powinien być łatwy do zidentyfikowania

Policjanci, którzy nadużywają swojej władzy, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jedynym sposobem, aby to zagwarantować jest ułatwienie ich identyfikacji.

Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, państwa mają obowiązek wprowadzić zabezpieczenia mające chronić przed torturami i złym traktowaniem. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że w związku z tym konieczne jest przeprowadzenie skutecznych dochodzeń, które mogą doprowadzić do identyfikacji i, w razie potrzeby, ukarania winnych.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego właściwa identyfikacja funkcjonariuszy policji jest tak ważna dla ochrony twoich praw, kliknij tutaj.

Ris 2.0 corrected 01 1 2.jpg?ixlib=rails 0.3