Wysoka śmiertelność w bułgarskich sierocińcach

Bułgarski Komitet Helsiński ujawnił, że w okresie od czerwca 2010 do końca 2014 roku w bułgarskich domach dziecka zmarło 292 dzieci. NGO wezwał do wszczęcia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. W międzyczasie, jeden z domów dziecka zamknięto.

Bulg hels deinst all scr2.jpg?ixlib=rails 0.3