Infografika: Brutalność policji w Bułgarii

Paląca kwestia brutalności policji w Bułgarii jest przedstawiona na nowej infografice Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego. Opiera się ona na 1691 wywiadach z więźniami z 29 ośrodków zatrzymań, w tym ze wszystkich zakładów karnych w kraju.

Bhc police violence en.jpg?ixlib=rails 0.3