Demokracja i Sprawiedliwość

​Czym jest stan wyjątkowy: definicja, zasady

W przypadku kryzysu państwo może przyznać sobie specjalne uprawnienia w celu ochrony obywateli przed niebezpieczeństwem. Jednak, jak pokazała pandemia koronawirusa, wiąże się to z ryzykiem nadużycia władzy ze względu na osłabienie mechanizmów kontroli.

• LibertiesEU

Najnowsze artykuły

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!