Demokracja i Sprawiedliwość

​Węgry: nowy projekt ustawy dotyczący "organizacji-agentów" finansowanych z zagranicy

Węgierski rząd przygotowuje nową ustawę, która wymaga, aby organizacje pozarządowe finansowane przez międzynarodowych darczyńców, rejestrowały się jako agencje zagraniczne.

by LibertiesEU
Portal informacyjny opozycji 444.hu ujawnił projekt ustawy, którą wkrótce omówi węgierski parlament.

Prawo, wzorowane na podobnych ustawach w Rosji, Izraelu i innych krajach, dotyczy organizacji pozarządowych, które otrzymują ponad 7.2 miliona hUF (około 24.000 USD) w darowiznach zagranicznych rocznie. Ustawa jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i suwerenności. Organizacje, o których mowa, będą musiały zarejestrować się jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego finansowane z zagranicy (CSOFA) w ciągu 15 dni.

Takie organizacje będą także musiały wypełnić arkusz szczegółowo wyjaśniający poszczególne przelewy bankowe otrzymane z zagranicy. CSOFA będą publicznie notowane na portalu informacyjnym o charakterze rządowym i muszą publikować te informacje na swoich stronach internetowych oraz w każdej publikacji podlegającej prawu medialnemu.

Jeśli organizacja pozarządowa nie spełni wymagań prawa, otrzyma w pierwszej kolejności ostrzeżenie, a następnie zostanie ukarana grzywną. Niezapłacenie grzywny może doprowadzić do zamknięcia organizacji pozarządowej.

Atak na społeczeństwo obywatelskie

Prawo to jest kolejnym atakiem w wojnie rządu Orbana przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu. Ta wojna została przyspieszona po wyborze prezydenta Trumpa w USA, który ośmielił decydentów na Węgrzech.

W zeszłym roku Szilárd Németh, wiceprezydent partii rządzącej Fidesz, ogłosił, że organizacje pozarządowe finansowane przez George’a Sorosa muszą zostać "wyrzucone" z Węgier.

Według Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich (HCLU), członka Liberties, celem prawa jest po prostu uciszenie krytycznych głosów obywateli. W rzeczywistości podstawą ustawy zaproponowanej przez rząd jest kłamstwo: HCLU i inne podobne organizacje pozarządowe służą interesom krajowym, a nie międzynarodowym. HCLU broni praw obywateli, a interesy rządu nie są takie same jak interesy narodu.

Prezydent Wiktor Orban bierze przykład z praktyk Putina w dążeniu do "nielegalnej demokracji".


HCLU podkreśla, że są to organizacje non-profit działające zgodnie z obowiązującym prawem węgierskim, służące interesom publicznym i działające na rzecz dobra wspólnego. Organizacja prowadzi bezpłatny program pomocy prawnej i pomaga osobom, których wolności są naruszane przez węgierskie prawo. Należą do nich osoby, którym nie wolno protestować, dziennikarze, którym zabroniono relacjonowania wydarzeń z parlamentu oraz osoby niepełnosprawne bez dostępu do odpowiedniej edukacji.

Zarzuty rządu o brak przejrzystości w działaniach organizacji pozarządowych, takich jak HCLU, są bezpodstawne: nasz węgierski członek udostępnia publicznie swoje sprawozdania finansowe.

Atak na uczelnię finansowaną przez Sorosa

Minister zasobów ludzkich zaproponował kolejny projekt ustawy skierowany przeciwko Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu (CEU), założonemu przez George'a Sorosa w 1991 roku, który skutecznie zmusiłby do zamknięcia uczelni.

Projekt ustawy, który trafi przed węgierski parlament, uniemożliwi dalszą działalność Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) na Węgrzech. (Zdjęcie: Uniwersytet Środkowoeuropejski)


Jeśli ustawa zostanie przyjęta przez parlament, węgierska wersja obcego prawa prawdopodobnie odizoluje organizacje pozarządowe oraz zapewni władzom możliwość przeprowadzania ataków pod pozorem prowadzenia dochodzeń administracyjnych lub podatkowych.

Chociaż podobne ustawy zostały przyjęte w kilku innych krajach, Węgry są pierwszym państwem członkowskim UE, które wprowadzi takie ustawodawstwo.
Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!