Nowe technologie i prawa człowieka

​Potrzeba większej przejrzystości własności mediów w ramach EMFA

Liberties wraz z Europejskim Partnerstwem na rzecz Demokracji wzywają do zwiększenia przejrzystości własności mediów na poziomie krajowym oraz unijnym. UE może to osiągnąć uwzględniając w europejskiej ustawie o wolności mediów następujące zalecenia.

• LibertiesEU

Latest Stories

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!