Nowe technologie i prawa człowieka

Oskarżony nie jest klientem

Izba reprezentantów będzie głosować nad projektem ustawy o więziennictwie. Projekt ten przewiduje obciążenie skazanych i ich rodzin kosztami związanymi z pobytem w pewnych rodzajach więzień. Pomysł ten wynika z logiki...

prez Belgian League of Human Rights

Izba reprezentantów będzie głosować nad projektem ustawy o więziennictwie. Projekt ten przewiduje obciążenie skazanych i ich rodzin kosztami związanymi z pobytem w pewnych rodzajach więzień. Pomysł ten wynika z logiki wystawiania rachunków, zastępującej logikę bezpieczeństwa publicznego. Kiedy sprywatyzujemy wszystkie więzienia? Kiedy doprowadzimy do tego, że skazani w zależności od dochodów, będą korzystać z różnego poziomu wygody, czy opieki medycznej? Oskarżony nie jest klientem.