Monitoring UE

Monitorowanie działań EU

Wywieramy nacisk na UE, aby wykorzystywała swoją władzę i wpływy w celu nakłonienia rządów oraz firm technologicznych do ochrony naszych podstawowych wolności. Oto dlaczego i jak to robimy.

by LibertiesEU

Dlaczego monitorujemy działania UE

Uważamy, że każdy w Unii Europejskiej powinien móc cieszyć się i korzystać ze swoich podstawowych praw i swobód. UE ma znaczącą władzę i wpływ na to, co dzieje się z naszym życiem. Wynika to z preferencji europejskich rządów do ustalania i tworzenia wielu przepisów prawnych i strategii politycznych wspólnie w Brukseli. Dali więc UE jurysdykcję nad wieloma, różnymi kwestiami. Między innymi oddali unii uprawnienia do stanowienia prawa i polityki, pozywania rządów do sądu i przyznawania funduszy unijnych. Z wszystkich tych uprawnień można korzystać w sposób, który może działać na korzyść naszym prawom lub im szkodzić.

Co mamy na myśli przez "monitorowanie UE"

Nalegamy, aby UE zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby chronić nasze wolności. Poniżej trzy sposoby działania, przez które wpływamy na to, jak UE korzysta ze swoich uprawnień.

Po pierwsze, kiedy którekolwiek z działań UE wzbudza podejrzenie i może zagrażać naszym prawom, wkraczamy, aby zapewnić bezpieczeństwo tych wolności. Kiedy UE tworzy nowe przepisy i polityki, często istnieje ryzyko, że w jakiś sposób będą kolidowały one z naszymi, istniejącymi prawami. Na przykład, kiedy UE pisała nowe przepisy mające na celu ochronę praw autorskich w internecie, prowadziliśmy kampanię, aby upewnić się, że te przepisy nie ograniczają prawa do wolności słowa.

Po drugie, kiedy widzimy, jak rządy i korporacje odbierają nam nasze wolności, wzywamy UE, aby wykorzystała swoje uprawnienia i nas przed nimi chroniła. Obejmuje to wykorzystywanie prawa UE do wnoszenia spraw sądowych. Jednym z przykładów może być nasza kampania przeciwko SLAPPs, w której namawiamy UE do ustanowienia nowych przepisów, które powstrzymają skorumpowanych polityków i podejrzane firmy przed nakładaniem kagańców dziennikarzom i aktywistom.

Wreszcie, kiedy widzimy, że jest możliwość zmian w celu poprawy naszych praw człowieka, wpływamy na UE, aby podjęła konieczne działania. I tak UE niedawno utworzyła fundusz wspierający grupy walki o prawa i demokrację, które prowadzą kampanie na rzecz naszych wolności. Przygotowała również roczne sprawozdanie w celu monitorowania zapisów dotyczących uprawnień rządów. To były nasze pomysły.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!