Nowe technologie i prawa człowieka

Wytyczne dotyczące praw autorskich muszą chronić podstawowe prawa użytkowników

Organizacja Liberties przedstawiła swoją opinię na temat podstawowych zabezpieczeń i zasad wdrażania dyrektywy w sprawie praw autorskich, które mają zapewnić użytkownikom swobodę wypowiedzi i prywatność.

by Eva Simon

Liberties przesłała swoją opinię na temat podstawowych zasad i zabezpieczeń, które powinny się znaleźć w Wytycznych dotyczących wdrażania art. 17 dyrektywy w sprawie praw autorskich.

Komisja zorganizowała serię dialogów z zainteresowanymi stronami w celu omówienia właściwego wdrożenia art. 17 (dawniej art. 13). Oto skrót zasad, które chcielibyśmy zobaczyć w Wytycznych:

 1. Dyrektywa nie określa wystarczająco jasno sposobu, w jaki podmioty praw autorskich i platformy powinny ze sobą współpracować, aby zagwarantować użytkownikom wolność wypowiedzi i ochronę danych.
 2. Wytyczne powinny zachęcać władze państw do unikania obowiązkowych filtrów treści. Dyrektywa w sprawie praw autorskich nie nakłada na państwa członkowskie ogólnych obowiązków w zakresie monitorowania. Można uniknąć obowiązkowych filtrów treści, co pomoże w zachowaniu wolności dostępu do informacji i wyrażaniu swojej opinii.
 3. Korzystanie z filtrów nie tylko stwarza zagrożenie dla wolności słowa, ale może również zagrozić ochronie danych osobowych. Dlatego istotną rolę pełni rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Zgodnie z RODO interwencja człowieka jest obowiązkowa w każdym zautomatyzowanym procesie decyzyjnym, takim jak blokowanie lub usuwanie treści.
 4. Wytyczne powinny zachęcać państwa członkowskie do włączenia tych samych wyjątków i ograniczeń do transponowanych przepisów. Istnieją pewne wyjątki dotyczące praw autorskich np. w przypadku pastiszu lub parodii, jednak zasady nie są ujednolicone na poziomie UE. W niektórych krajach członkowskich parodia jest ograniczana ze względu na prawa autorskie. Nalegamy na ujednolicenie zasad dotyczących wyjątków i ograniczeń.
 5. Duże platformy, takie jak YouTube, Facebook i inne, powinny tworzyć skuteczne i sprawne mechanizmy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Takie mechanizmy powinny być i) łatwo dostępne, ii) przejrzyste, iii) bezpłatne, iv) godne zaufania, v) i spełniać wymogi dotyczące odpowiedzialności.
 6. Państwa członkowskie mogą nakładać sankcje za bezprawne roszczenia dotyczące praw autorskich. Podmioty praw autorskich, które żądają blokady lub usunięcia treści, muszą co najmniej „należycie uzasadnić” swój wniosek. Powinny one ponosić odpowiedzialność za powtarzające się bezprawne roszczenia.
 7. Platformy i właściciele praw autorskich muszą działać transparentnie. Ich decyzje, środki i operacje muszą być przejrzyste dla ogółu społeczeństwa. Niezbędne są również narzędzia kontroli i oceny, takie jak kontrola algorytmów.

Pobierz pełny artykuł tutaj.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

 • Created the largest fund for democracy groups in the EU
 • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

 • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

 • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
 • You will get the latest reports before everyone else!
 • You can follow what we are doing for your right!
 • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
  » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!