Monitoring UE

Monitorowanie działań EU

Wywieramy nacisk na UE, aby wykorzystywała swoją władzę i wpływy w celu nakłonienia rządów oraz firm technologicznych do ochrony naszych podstawowych wolności. Oto dlaczego i jak to robimy.

prez LibertiesEU

Dlaczego monitorujemy działania UE

Uważamy, że każdy w Unii Europejskiej powinien móc cieszyć się i korzystać ze swoich podstawowych praw i swobód. UE ma znaczącą władzę i wpływ na to, co dzieje się z naszym życiem. Wynika to z preferencji europejskich rządów do ustalania i tworzenia wielu przepisów prawnych i strategii politycznych wspólnie w Brukseli. Dali więc UE jurysdykcję nad wieloma, różnymi kwestiami. Między innymi oddali unii uprawnienia do stanowienia prawa i polityki, pozywania rządów do sądu i przyznawania funduszy unijnych. Z wszystkich tych uprawnień można korzystać w sposób, który może działać na korzyść naszym prawom lub im szkodzić.

Co mamy na myśli przez "monitorowanie UE"

Nalegamy, aby UE zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby chronić nasze wolności. Poniżej trzy sposoby działania, przez które wpływamy na to, jak UE korzysta ze swoich uprawnień.

Po pierwsze, kiedy którekolwiek z działań UE wzbudza podejrzenie i może zagrażać naszym prawom, wkraczamy, aby zapewnić bezpieczeństwo tych wolności. Kiedy UE tworzy nowe przepisy i polityki, często istnieje ryzyko, że w jakiś sposób będą kolidowały one z naszymi, istniejącymi prawami. Na przykład, kiedy UE pisała nowe przepisy mające na celu ochronę praw autorskich w internecie, prowadziliśmy kampanię, aby upewnić się, że te przepisy nie ograniczają prawa do wolności słowa.

Po drugie, kiedy widzimy, jak rządy i korporacje odbierają nam nasze wolności, wzywamy UE, aby wykorzystała swoje uprawnienia i nas przed nimi chroniła. Obejmuje to wykorzystywanie prawa UE do wnoszenia spraw sądowych. Jednym z przykładów może być nasza kampania przeciwko SLAPPs, w której namawiamy UE do ustanowienia nowych przepisów, które powstrzymają skorumpowanych polityków i podejrzane firmy przed nakładaniem kagańców dziennikarzom i aktywistom.

Wreszcie, kiedy widzimy, że jest możliwość zmian w celu poprawy naszych praw człowieka, wpływamy na UE, aby podjęła konieczne działania. I tak UE niedawno utworzyła fundusz wspierający grupy walki o prawa i demokrację, które prowadzą kampanie na rzecz naszych wolności. Przygotowała również roczne sprawozdanie w celu monitorowania zapisów dotyczących uprawnień rządów. To były nasze pomysły.