Monitoring UE

Monitorowanie działań EU

Wywieramy nacisk na UE, aby wykorzystywała swoją władzę i wpływy w celu nakłonienia rządów oraz firm technologicznych do ochrony naszych podstawowych wolności. Oto dlaczego i jak to robimy.

by LibertiesEU

Dlaczego monitorujemy działania UE

Uważamy, że każdy w Unii Europejskiej powinien móc cieszyć się i korzystać ze swoich podstawowych praw i swobód. UE ma znaczącą władzę i wpływ na to, co dzieje się z naszym życiem. Wynika to z preferencji europejskich rządów do ustalania i tworzenia wielu przepisów prawnych i strategii politycznych wspólnie w Brukseli. Dali więc UE jurysdykcję nad wieloma, różnymi kwestiami. Między innymi oddali unii uprawnienia do stanowienia prawa i polityki, pozywania rządów do sądu i przyznawania funduszy unijnych. Z wszystkich tych uprawnień można korzystać w sposób, który może działać na korzyść naszym prawom lub im szkodzić.

Co mamy na myśli przez "monitorowanie UE"

Nalegamy, aby UE zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby chronić nasze wolności. Poniżej trzy sposoby działania, przez które wpływamy na to, jak UE korzysta ze swoich uprawnień.

Po pierwsze, kiedy którekolwiek z działań UE wzbudza podejrzenie i może zagrażać naszym prawom, wkraczamy, aby zapewnić bezpieczeństwo tych wolności. Kiedy UE tworzy nowe przepisy i polityki, często istnieje ryzyko, że w jakiś sposób będą kolidowały one z naszymi, istniejącymi prawami. Na przykład, kiedy UE pisała nowe przepisy mające na celu ochronę praw autorskich w internecie, prowadziliśmy kampanię, aby upewnić się, że te przepisy nie ograniczają prawa do wolności słowa.

Po drugie, kiedy widzimy, jak rządy i korporacje odbierają nam nasze wolności, wzywamy UE, aby wykorzystała swoje uprawnienia i nas przed nimi chroniła. Obejmuje to wykorzystywanie prawa UE do wnoszenia spraw sądowych. Jednym z przykładów może być nasza kampania przeciwko SLAPPs, w której namawiamy UE do ustanowienia nowych przepisów, które powstrzymają skorumpowanych polityków i podejrzane firmy przed nakładaniem kagańców dziennikarzom i aktywistom.

Wreszcie, kiedy widzimy, że jest możliwość zmian w celu poprawy naszych praw człowieka, wpływamy na UE, aby podjęła konieczne działania. I tak UE niedawno utworzyła fundusz wspierający grupy walki o prawa i demokrację, które prowadzą kampanie na rzecz naszych wolności. Przygotowała również roczne sprawozdanie w celu monitorowania zapisów dotyczących uprawnień rządów. To były nasze pomysły.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!