Monitoring UE

Włoski rzecznik ds. praw osób pozbawionych wolności sprzeciwia się więziennym izolatkom

Po dwóch latach, wizytach w 11 więzieniach i spotkaniach z 748 osobami, włoski rzecznik ds. praw osób pozbawionych wolności, Mauro Palma, opublikował raport ws. art. 41 bis dotyczącego włoskiej administracji więziennej.

by Fernando Marini

Zgodnie z art. 41 bis dotyczącym specjalnego reżimu więziennego ustanowionego w 1986 r., w wyjątkowych przypadkach minister sprawiedliwości ma prawo zawiesić normalne zasady zatrzymania.

Instrument ten ma na celu zapobieganie komunikacji między osobami zatrzymanymi należącymi do organizacji przestępczych, zarówno w więzieniach, jak i innymi przestępcami z zewnątrz. Doświadczenie pokazuje jednak, że w rzeczywistości do tego typu komunikacji dochodzi codziennie i pod pewnymi względami służba więzienna sprzyja takim sytuacjom, aby pomóc osadzonym w reintegracji.

Izolatki to poważny problem

Wśród środków ograniczających przewidzianych w art. 41 bis, areszt odosobniony wyróżnia się jako szczególnie przytłaczający. Więźniowie spędzają cały swój czas w pojedynczych celach, bez interakcji z innymi więźniami i wychodzą na więzienny dziedziniec na dwie godziny dziennie, gdzie pozostają pod kontrolą strażników.

Mauro Palma oświadczył, że "zawieszenie normalnych warunków w więzieniach i wynikające z tego zastosowanie specjalnych środków musi zawsze być zgodne z normami narzuconymi przez konstytucję". W swoim raporcie Mauro podkreślił, że z wielu względów specjalny reżim jest problematyczny i nie szanuje zasady reedukacji osób zatrzymanych.

Jednym z najistotniejszych problemów jest częste, i w wielu przypadkach automatyczne, przedłużenie czasu, jaki zatrzymany ma spędzić w odosobnieniu (decyzje w sprawie przedłużenia powinny być podejmowane jedynie po dokładnych badaniach i tylko w razie potrzeby). Co więcej, dochodzi do osadzania więźniów w zastrzeżonych obszarach, w specjalnych sekcjach, które można uznać za "sekcje specjalne 41 bis". Są one oddzielone od innych części więzień i przeznaczone do przetrzymywania najważniejszych postaci z organizacji przestępczych. Obecnie istnieje 14 takich obszarów w siedmiu instytucjach, w których przebywa aktualnie 51 osób.

Ponadto Palma potępił złe warunki, jakie panują w niektórych sekcjach. W więzieniu w Cuneo do okien przymocowano dodatkowe kraty, aby ograniczyć komunikację między więźniami. Rzeczywistym efektem tego posunięcia było zmniejszenie ilości światła i powietrza, które dostają się przez okna.

Instytucje solidaryzują się z Palmą

Po opublikowaniu raportu Palma padł ofiarą nadużyć i gróźb. Wśród pogróżek pojawiły się sugestie dotyczące tego, że rzecznik pracuje dla mafii. Grożono także śmiercią jemu i jego rodzinie. Groźby pojawiły się pod artykułem opublikowanym na Facebooku "Justice and Security Society Penitentiary", w którym zamieszczono oryginalny raport.

Komentarze nie zostaną usunięte, dopóki Palma nie złoży skargi.

Kilka instytucji wyraziło solidarność z Palmą, który podkreślił, że zgodnie z dekretami Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału w Strasburgu, reżim 41-bis nie powinien wyłącznie zapobiegać komunikacji z otoczeniem i nie może służyć do zadawania dodatkowego cierpienia więźniom, którzy już i tak podlegają karze.

Kara nie powinna przybierać formy zemsty. Ma pomagać więźniom w rehabilitacji i reintegracji ze społeczeństwem.Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!