Nowe technologie i prawa człowieka

UE musi lepiej zadbać o ochronę naszych podstawowych wartości - oto w jaki sposób może to zrobić

Nieustannie dochodzi do ataków na demokrację i przysługujące nam prawa. Dlatego grupa Liberties postanowiła przedstawić unijnym przywódcom pewne propozycje, które pomogą lepiej zadbać o ochronę naszych podstawowych wartości.

by Israel Butler

Być może zauważyłeś, że wiele rządów atakuje nasze prawa podstawowe. Nie mówimy tutaj o jednorazowych wybrykach. Mamy na myśli rządy, które chcą zniszczyć cały system, który nas chroni. Próbują na przykład przejąć sądy, manipulują systemem wyborczym, kontrolują media w celu szerzenia propagandy nienawiści lub utrudniają pracę grupom, które bronią naszych praw.

Grupa Liberties opublikowała właśnie dokument, w którym sugeruje, jakie ulepszenia mogłaby wprowadzić UE, aby lepiej chronić społeczeństwo przed rządami o autorytarnych programach. Nasze zalecenia obejmują:

  • Unia Europejska powinna regularnie sprawdzać, co robi każdy rząd, aby dbać o bezpieczeństwo demokracji, praworządności i praw podstawowych. Proces ten powinien się odbywać raz w roku lub co dwa lata, aby można było zidentyfikować i rozwiązać problemy, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Wymagałoby to opracowania niezależnego raportu na temat każdego kraju, który byłby omawiany z rządami i parlamentami narodowymi. Pod koniec dyskusji każdy kraj powinien otrzymać zalecenia dotyczące sposobu wprowadzenia sugerowanych ulepszeń.
  • UE powinna zapewnić finansowanie grupom działającym na rzecz praw człowieka i demokracji. Fundusze te powinny być wykorzystywane do edukowania opinii publicznej o sposobach korzystania z przysługujących nam praw człowieka. Mogłyby także posłużyć do sprawdzania, czy rządy przestrzegają swoich zobowiązań prawnych oraz w razie problemów do podejmowania kroków prawnych.
  • UE powinna ulepszyć narzędzia, którymi już dysponuje i które służą do wywierania politycznej i prawnej presji na rządy, które naruszają obowiązujące zasady i atakują instytucje, które pomagają chronić nasze prawa i demokrację, takie jak niezależne sądy i media. Wszystkie unijne instytucje mogłyby wprowadzić pewne ulepszenia. Parlament Europejski mógłby na przykład ułatwić ochronę podstawowych wartości, tworząc organ ponadpartyjny, który umożliwiłby europosłom z różnych grup politycznych skuteczniejszą współpracę.

Jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska opublikuje zalecenia dotyczące sposobu, w jaki UE mogłaby lepiej zadbać o ochronę naszych podstawowych wartości. Niedawno Komisja opublikowała dokument (Komunikat Komisji "Dalsze wzmacnianie praworządności w Unii") określający obszary wymagające poprawy, w którym prosi ekspertów o przedstawienie swoich sugestii. Nowy dokument sporządzony przez Liberties jest odpowiedzią na prośbę Komisji o wkład w ten projekt.

Pobierz pełny dokument tutaj.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!