Nowe technologie i prawa człowieka

UE musi lepiej zadbać o ochronę naszych podstawowych wartości - oto w jaki sposób może to zrobić

Nieustannie dochodzi do ataków na demokrację i przysługujące nam prawa. Dlatego grupa Liberties postanowiła przedstawić unijnym przywódcom pewne propozycje, które pomogą lepiej zadbać o ochronę naszych podstawowych wartości.

prez Israel Butler

Być może zauważyłeś, że wiele rządów atakuje nasze prawa podstawowe. Nie mówimy tutaj o jednorazowych wybrykach. Mamy na myśli rządy, które chcą zniszczyć cały system, który nas chroni. Próbują na przykład przejąć sądy, manipulują systemem wyborczym, kontrolują media w celu szerzenia propagandy nienawiści lub utrudniają pracę grupom, które bronią naszych praw.

Grupa Liberties opublikowała właśnie dokument, w którym sugeruje, jakie ulepszenia mogłaby wprowadzić UE, aby lepiej chronić społeczeństwo przed rządami o autorytarnych programach. Nasze zalecenia obejmują:

  • Unia Europejska powinna regularnie sprawdzać, co robi każdy rząd, aby dbać o bezpieczeństwo demokracji, praworządności i praw podstawowych. Proces ten powinien się odbywać raz w roku lub co dwa lata, aby można było zidentyfikować i rozwiązać problemy, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Wymagałoby to opracowania niezależnego raportu na temat każdego kraju, który byłby omawiany z rządami i parlamentami narodowymi. Pod koniec dyskusji każdy kraj powinien otrzymać zalecenia dotyczące sposobu wprowadzenia sugerowanych ulepszeń.
  • UE powinna zapewnić finansowanie grupom działającym na rzecz praw człowieka i demokracji. Fundusze te powinny być wykorzystywane do edukowania opinii publicznej o sposobach korzystania z przysługujących nam praw człowieka. Mogłyby także posłużyć do sprawdzania, czy rządy przestrzegają swoich zobowiązań prawnych oraz w razie problemów do podejmowania kroków prawnych.
  • UE powinna ulepszyć narzędzia, którymi już dysponuje i które służą do wywierania politycznej i prawnej presji na rządy, które naruszają obowiązujące zasady i atakują instytucje, które pomagają chronić nasze prawa i demokrację, takie jak niezależne sądy i media. Wszystkie unijne instytucje mogłyby wprowadzić pewne ulepszenia. Parlament Europejski mógłby na przykład ułatwić ochronę podstawowych wartości, tworząc organ ponadpartyjny, który umożliwiłby europosłom z różnych grup politycznych skuteczniejszą współpracę.

Jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska opublikuje zalecenia dotyczące sposobu, w jaki UE mogłaby lepiej zadbać o ochronę naszych podstawowych wartości. Niedawno Komisja opublikowała dokument (Komunikat Komisji "Dalsze wzmacnianie praworządności w Unii") określający obszary wymagające poprawy, w którym prosi ekspertów o przedstawienie swoich sugestii. Nowy dokument sporządzony przez Liberties jest odpowiedzią na prośbę Komisji o wkład w ten projekt.

Pobierz pełny dokument tutaj.