Nowe technologie i prawa człowieka

Odpowiedź Liberties na Białą Księgę Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji

W czerwcu 2020 r. Liberties przedłożyła swoją odpowiedź w ramach konsultacji społecznych dotyczących Białej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji.

by LibertiesEU

Konsultacje społeczne miały na celu zapewnienie zainteresowanym stronom, obywatelom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwom, możliwości wyrażenia swoich opinii i obaw dotyczących uregulowań prawnych przedstawionych w Białej Księdze.

W ramach swojego udziału w konsultacjach Liberties uznało, że:

1) w mających się ukazać przepisach należy położyć większy nacisk na nadzór demokratyczny;

2) należy unikać techno-solucjonizmu;

3) wszystkie aplikacje AI muszą przejść obowiązkową ocenę wpływu na prawa podstawowe;

4) niektóre typy aplikacji powinny być całkowicie zakazane.

Biorąc pod uwagę, że przyszłe ramy prawne i regulacyjne dotyczące sztucznej inteligencji muszą zapewnić zbalansowanie różnych interesów i pozostawić miejsce na badania i rozwój, Liberties uważa, że te założenia można realizować dopiero po zabezpieczeniu naszych praw podstawowych.

Zapoznaj się z naszym stanowiskiem tutaj.

#policypaper #policypapers

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!